Protest w Famaguście

Pracownicy hoteli protestowali przeciwko bardzo długiemu oczekiwaniu na zasiłki.

Rejon Famagusty jest zimą szczególnie narażony na bardzo wysokie bezrobocie. Spowodowane to jest tym, że większość pracowników jest zatrudniona w turystyce, a tamtejsze realia sprawiają, że praktycznie 85% restauracji i hoteli jest zamknięta zimą.

Niestety, system zasiłków dla bezrobotnych jest na Cyprze tak skonstruowany, że na jego otrzymanie trzeba czekać około trzech miesięcy od momentu rejestracji. Pomimo wielu zapewnień rządu i zatrudnienia nowych pracowników w urzędach państwowych nic się nie zmieniło.

Właśnie przeciwko takiemu traktowaniu bezrobotnych odbył się protest. Ludzie nie mają po prostu za co żyć! W najgorszej sytuacji są rodziny, gdzie dwie osoby są zatrudnione w turystyce. Niektóre rodziny od listopada nie otrzymały żadnych pieniędzy!

Podczas demonstracji przedstawiciel związku zawodowego PEO zaapelował do pracowników o niepodpisywanie innych umów niż te wynikające wprost z układów zbiorowych. Przypomniał, że zrzeszenie cypryjskich hoteli podpisało porozumienie w którym zobowiązało się do wprowadzenia układów zbiorowych u wszystkich swoich członków. W jego zapisie znajduje się między innymi przystąpienie każdego pracownika do Provident Fund (pracownicy pracujący na stałe po 6. miesiącach, a sezonowi po 18. miesiącach pracy). Jego zdaniem właśnie z Provident Fund istnieje możliwość wzięcia krótkoterminowej pożyczki.

Związek przyłączył się do protestu i wspólnie z demonstrantami złożyli petycję żądającą przyspieszenia wypłat zasiłków dla bezrobotnych w tamtejszym oddziale Social Insurance. Przedstawiciele związku zobowiązali się także do przeprowadzenia rozmów w Ministerstwie Pracy w sprawie systemowego rozwiązania tego problemu.

Idealnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby w końcu Cypr wprowadził w życie wymogi Unii Europejskiej, które mówią wyraźnie, że pieniądze powinny być wypłacane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zapis ten dotyczy nie tylko zasiłków dla bezrobotnych, ale także zasiłków chorobowych.
Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading