Progi zwalniające szkodzą zdrowiu?

Posłowie debatują nad szkodliwością progów zwalniających.

Progi zwalniające wyrządzają więcej szkody niż pożytku, ponieważ przyczyniają się do zwiększonego zanieczyszczenia i powodują problemy zdrowotne – powiedział zastępca Diko, Christos Orphanides

Według badań cytowanych przez Orphanidesa, ciągłe hamowanie i ruszanie z samochodów uwalnia do powietrza niebezpieczne substancje, które mogą powodować raka i inne poważne choroby.

Orphanides powiedział, że inne kraje europejskie faktycznie zaczynają usuwać progi z obszarów mieszkalnych wyłącznie z powodu zanieczyszczenia i związanych z nimi zagrożeń dla zdrowia.

Odniósł się do badań przeprowadzonych przez ministerstwo zdrowia, które zostaną formalnie omówione przed komisją w kolejnej debacie w tej sprawie, które mówią o „poważnych problemach zdrowotnych” spowodowanych występowaniem zwalniaczy.

Poseł wyjaśnił, że cząstki emitowane podczas nagłego hamowania i spalania oleju w tym momencie powodują zanieczyszczenie powietrza i przenoszą do wdychanego powietrza benzen, ksylen, toluen i etylobenzen, które są toksyczne i powodują uszkodzenia komórek. Dodał, że hamowanie pojazdów na wybojach przenosi te cząsteczki do atmosfery, co może powodować choroby, takie jak białaczka i rak.

Odnosząc się do niekontrolowanej budowy wybojów drogowych na Cyprze, powiedział, że odbywa się to bez odpowiedniego nadzoru. 

Istnieją pewne normy, ale każdy robi to co chce – powiedział

Rzecznik ministerstwa transportu Charalambos Kais powiedział komisji, że od 2007 roku złożono 3227 wniosków o budowę progów drogowych w różnych częściach Cypru a w ubiegłym roku 92%. wniosków zostało odrzuconych.

Przemawiając w imieniu ministerstwa zdrowia, Marios Panayides powiedział, że nie ma wątpliwości, że wielokrotne hamowanie i ruszanie pojazdów powoduje wytwarzanie zanieczyszczeń, które pozostają na obszarze wpływającym na mieszkańców.

Do sprawy wróci komisja z udziałem wszystkich właściwych służb, w tym ministerstw transportu i zdrowia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!