Prawo pracownicze na Cyprze

Czas pracy

Przeciętny czas pracy to 38-40 godzin tygodniowo.  Czas pracy wraz z nadgodzinami to 48. Nie możecie odmówić pracodawcy pozostania dłużej w pracy. Odmowa może wiązać się z rozwiązaniem umowy o pracę.  Za nadgodziny należy się dodatkowy wolny dzień w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca.

Kierownictwo nie powinno pobierać dodatkowych profitów za nadgodziny ponieważ to właśnie kierownictwo rozporządza planowaniem czasu pracy

W sześciodniowym tygodniu pracy, czas pracy to 48 godzin.

Nie ma tu już mowy o dodatkowych nadgodzinach. W sześciodniowym tygodniu pracy, to właśnie 8 jest liczbą nadgodzin. Za te należy się dodatkowy wolny dzień w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca. W umowach zbiorowych(związki zawodowe) okres rozliczeniowy to jeden rok. Dlatego za każde 6 przepracowanych dni, należy się wam wolny dzień w tak zwanym low season, czyli zazwyczaj w okresie od listopada to marca.

48 godzin to maksymalna liczba godzin pracy akceptowana przez prawo.

Pracodawca przy ustalaniu czasu pracy musi zachować dobowe normy czasu pracy, czyli prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu.

Jeśli zatem zdarzyło się, że przepracowaliście 7 dni w tygodniu- jest to absolutnie niezgodne z prawem!!!!!!!!! Zwrot dnia wolnego w rozliczeniowym okresie miesięcznym czy rocznym nie jest regulowany, ponieważ jest przestępstwem.

Wszystkie skargi możecie składać do LABOUR RELATIONS  anonimowo, telefonicznie. Numery telefonów do oddziałów LABOUR RELATIONS znajdziecie w oddziałach urzędów pracy znajdziecie tutaj.

.

Przerwy w pracy

Jeżeli pracujecie przynajmniej 6 godzin dziennie należy wam się 15 minut płatnej przerwy. O tym, kiedy z niej skorzystacie decyduje pracodawca. Jednak nie może ona mieć miejsca tuż po rozpoczęciu pracy, lub na koniec zmiany.

Dodatkowo większość pracodawców zezwala na dodatkową przerwę, od 30-60 minut, która to jest bezpłatna. W tym czasie możecie nawet opuścić miejsce zakładu pracy, żeby załatwić swoje prywatne sprawy. Czas trwania przerwy bezpłatnej nie jest wliczana do czasu pracy.

.

Praca w nocy

Praca w nocy oznacza pracę w godzinach 21-7. Nie może przekraczać 8 godzin w ciągu 24 godzin.

Pracodawca ustala przedział godzin nocnych. Jeśli jednak tego nie zrobił, a pracownik przepracował 3, spośród godzin zaliczanych ustawowo do nocnych, taka praca zaliczana jest do pracy w nocy. Za taką przysługują roczne dodatki,chyba że regulowane jest to inaczej,przez umowy zbiorowe.

Istnieją jednak wyjątki. To praca kierowców, czy policji. Tu stawki za pracę w nocy regulowane są indywidualnie lub przez układy zbiorowe.W przypadku policjantów zmiany to 12-12-O-O-12-12-O-O….ogólnie 15 dni roboczych,co w rozliczeniu nie przekracza 48 godzin tygodniowo i raz w miesiącu należy się dodatkowy wolny dzień.

.

Urlopy

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Z urlopu możecie skorzystać dopiero wtedy, kiedy nabyliście do niego praw. W sześciodniowym tygodniu pracy należy wam się dodatkowo jeden dzień urlopu za każdy przepracowany tydzień.

Zazwyczaj o okresie, w którym pracodawca udziela urlopu zostaniecie poinformowani wcześniej. Pracodawca ma prawo ustalić, że urlopy będą przydzielane na konkretny termin, na przykład od sierpnia do października. Wtedy macie czas na jego zaplanowanie.

.

Urlop na żądanie

Macie do takiego prawo. Są to 4 dni w ciągu roku (okresu rozliczeniowego). Musicie zawiadomić o tym pracodawcę najpóźniej w ten sam dzień, kiedy potrzebny wam ten urlop, przed rozpoczęciem pracy.

Pracodawca może jednak odmówić, jeśli akurat tego dnia wasza obecność w pracy jest niezbędnie konieczna, ponieważ może narazić pracodawcę na straty.

.

(opracowano na podstawie ogólnodostępnych informacji pochodzących z Ministerstwa Pracy Republiki Cypru i informacji o umowach zbiorowych związków zawodowych)

 


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading