Prawa pracowników w czasie upałów

Departament Inspekcji Pracy (TEE) Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje pracodawców i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, że w przypadku wystąpienia pewnych warunków pogodowych należy zapewnić odpowiednie warunki pracy lub nawet przerwać pracę tak aby nie narażać pracowników na stres cieplny co może poważnie wpływać na ich zdrowie.

W kontynuacji poprzedniego komunikatu wydanego w tym roku w sprawie realizacji postanowień Kodeksu Postępowania w Zakresie Stresu Termicznego Pracowników (C.D.P. 291/2014 i C.D.P. 206/2020), TEE przypomina, że:

Zarówno pracodawcy, jak i osoby samozatrudnione muszą mierzyć w obszarach, w których wykonuje pracę, parametry, które przyczyniają się do stresu termicznego. W zależności od panujących warunków temperatury powietrza (pod zacienieniem) i wilgotności względnej, muszą odpowiednio dostosować swoją pracę i wprowadzić zmianę każdej pracy lub odpoczynku lub przerwy w pracy, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, a także inne odpowiednie oraz wystarczające środki (organizacyjne i techniczne), we współpracy z lokalnymi przedstawicielami ds. bezpieczeństwa pracowników, w celu uniknięcia lub zmniejszenia stresu cieplnego, takich jak:

 • Organizacja czasu pracy tak, aby ciężka praca była wykonywana w chłodniejszych godzinach dnia.
 • Częste krótkie przerwy na odpoczynek w zacienionym, chłodnym lub odpowiednio klimatyzowanym miejscu lub w miejscu, w którym używane są wentylatory.
 • Konfiguracja/wybór zacienionego terenu lub budowa odpowiednich wiat do prowadzenia prac tam, gdzie to możliwe.
 • Rotacja pracowników w zależności od rodzaju wykonywanej czynności.
 • Unikanie, w miarę możliwości, forsownej pracy na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia (12:00-16:00).
 • Zapewnienie pracownikom chłodnej wody pitnej (temperatura 10 – 15°C).
 • Zapewnienie i używanie przez pracowników odpowiedniego nakrycia głowy.
 • Pracownicy powinni nosić lekką, luźną, oddychającą odzież, taką jak bawełna, oraz odpowiednie okulary przeciwsłoneczne.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania, dla warunków temperaturowych od 39°C do 46°C, pracę należy bezwzględnie przerwać, gdy przeważają następujące lub wyższe wartości procentowe wilgotności względnej, w zależności od rodzaju i nasilenia z pracy:

39°C40°C41°C42°C43°C44°C45°C46°C
praca lekka
(wilgotność):
≥ 53%≥ 48%≥ 43%≥ 39%≥ 34%≥ 29%≥ 25%≥ 23%
praca średnia
(wilgotność)
≥ 48%≥ 43%≥ 38%≥ 34%≥ 29%≥ 26%≥ 22%≥ 19%
praca ciężka
(wilgotność)
≥ 42%≥ 37%≥ 33%≥ 28%≥ 25%≥ 21%≥ 18%≥ 15 %

Odpowiednie przepisy podają jako przykłady pracy:

 • lekkiej: praca biurowa, praca opiekuńcza, praca z lekkimi narzędziami, jazda samochodem
 • średniej: betonowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, kafelkowanie, kucie, przenoszenie lekkich przedmiotów, prace elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne
 • ciężkiej: obróbka i układanie prętów zbrojeniowych, montaż/demontaż szalunków, kopanie lub łamanie twardych materiałów za pomocą elektronarzędzi/urządzeń/maszyn o wadze powyżej 15 kg, prace brukarskie wykonywane ręcznie.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach okręgowych Departamentu pod następującymi numerami telefonów: 

 • Nikozja: 22879191
 • Limassol: 25827200
 • Larnaka: 24805327
 • Pafos: 26822715
 • Famagusta: 23819750

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading