Rutynowa kontrola. Jakie prawa ma policja.

Na Cyprze policja rzadko zatrzymuje nas na rutynowe kontrole, ale kiedy już się to zdarzy bądźcie gotowi i świadomi waszych praw i obowiązków i nie bądźcie zaskoczonymi co podczas takiej kontroli może was spotkać.

Większość policjantów zachowuje się w stosunku do obywateli nienagannie, ale zawsze trafić się może i taki typ, który nie dopił porannej kawy. 

Kiedy policjant może nas zatrzymać w celu rutynowej kontroli?

Zgodnie z cypryjskim ustawodawstwem, policjant może zatrzymać nas na kontrolę, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie z jego strony że coś jest nie tak.  Przede wszystkim jeśli popełnimy jakikolwiek akt niezgodny z Kodeksem Drogowym, a policjant znów nas przypadkiem napotka, jest niemal pewne że będzie miał chęć nas zatrzymać.

Ma również prawo do przeszukania naszego pojazdu w celu ustalenia czy przewozimy coś nielegalnego, na przykład materiały wybuchowe, karabin szturmowy lub inne narzędzie przemocy. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych podlegają one zajęciu. Jest też niemal pewne że policjant nie wrzuci zarekwirowanych przedmiotów do studzienki ściekowej i zapomni o sprawie, ale nawet może nas aresztować.


Jeśli obywatel nie zatrzyma się na skinienie policjanta lub odmawia kontroli  pojazdu, jest automatycznie winny popełnienia przestępstwa i podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub grzywnie do 1700 euro lub obu. 


Jeśłi nie posiadamy nic nielegalnego, lepiej się zgodzić na kontrolę ponieważ zazwyczaj sytuacje kończą się scenami przemocy, a do sądu i tak was zaciągną i karę zapłacicie.

Gdzie można poskarżyć się na niestosowne zachowanie policji?

W takich przypadkach, gdy obywatel uzna, że został bezprawnie aresztowany, zostały naruszone jego Prawa Człowieka lub ogólnie zachowanie Policji nie było właściwe, może złożyć skargę do „Niezależnego Organu Rozpatrywania Zarzutów i Skarg przeciwko Policji”.

Zgodnie z prawem cypryjskim, policja może aresztować każdego podejrzanego o popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na okres przekraczający dwa lata. Policja może się oczywiście mylić, ale jeśli istnieje podejrzenie, ma prawo aresztować.

Popełnienie przestępstwa w obecności policjanta jest także podstawą do aresztowania.

ZOBACZ TAKZE:
>>> Będą zmiany w przepisach? >>>

Przeszkadzanie funkcjonariuszowi policji w wykonywaniu jego obowiązków również  może prowadziać do aresztowania.

Policja ma możliwość aresztowania każdego, kogo podejrzewa o posiadanie rzeczy kradzionych.

Zatrzymanie przez policjanta bez nakazu może nastąpić również wtedy, gdy ktoś odmówi podania nazwiska i adresu lub poda nazwisko lub adres, co do którego policjant podejrzewa, że jest fałszywe.

Testy prędkości lub alkomat.

Policjanci są odważni i na autostracie wychodzą czasem na środek drogi by zatrzymać pirata. Narażają własne życie, ale do tej pory nie opłakiwaliśmy żadnych ofiar.


Scenariusz ukrywania się policjanta, by nie został dostrzeżony przez kierowców, jest kategorycznie zabroniony przez prawo cypryjskie


W przypadku, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość i zatrzyma się na kontrolę, policjant ma obowiązek pokazać kierowcy liczbę podaną na radarze.

Innym przypadkiem jest test alkomatem, w którym kierowca może zakwestionować wyniki dotyczące poziomu alkoholu. W takim scenariuszu drugi test przeprowadzany jest na bardziej wyspecjalizowanym urządzeniu


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!