Pozbędą się samochodów z Ανεξαρτησίας?

Konsultacje społeczne zakończone i tu… pełne zaskoczenie…

Za pomocą przygotowanego kwestionariusza elektronicznego obywatele zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, a także o trzy scenariusze przyszłości głównej ulicy handlowej miasta czyli Alei Niepodległości (Ανεξαρτησίας):

  1. droga z jednym pasem dla autobusów i drugim dla pojazdów,
  2. droga dla pieszych i rowerzystów, ale także z pasem dla autobusów,
  3. deptak tylko dla pieszych

Philenews twierdzi, że po wypełnieniu przez 1045 mieszkańców ankiety, wyciągnięto ważne wnioski dotyczące przyszłości Alei Niepodległości i regionu. Zdecydowana większość obywateli, którzy odpowiedzieli, opowiada się za wprowadzeniem zakazu poruszania się po okolicy pojazdami oraz maksymalnego bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wraz z deptakiem i utworzeniem ścieżki rowerowej. Chcą także unowocześnić przestrzeń publiczną i zwiększyć ilość zieleni oraz zorganizowanych miejsc parkingowych w okolicy.


Z analizy odpowiedzi wynika również, że zdecydowana większość mieszkańców (77,8%) odwiedzających centrum miasta i Aleję Niepodległości to goście, pracownicy i studenci, którzy korzystają wyłącznie z samochodu lub motocykla. Odsetek mieszkańców (21,6%) odwiedza ten obszar jako piesi i rowerzyści lub na skuterach, podczas gdy tylko pięciu spośród 1045 respondentów zdecydowało się skorzystać z transportu publicznego, aby odwiedzić centrum.

Zdecydowana większość mieszkańców jako bezwzględnie ważne uznała bezpieczeństwo i dostępność terenu (pieszych – rowerzystów) oraz jakość środowiskową terenu. Dla zdecydowanej większości istotne znaczenie ma istnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych do obsługi gości, a dla bardzo niewielkiego odsetka dostępność komunikacją miejską i samochodami.

Z wyników wyłania się jeszcze jeden ważny temat. Z próby 1045 osób stwierdzono, że niewielki odsetek (11,6%) posiada zadowalającą wiedzę na temat planu, natomiast 37,1% nie zna planu w ogóle. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Limassol został ukończony w 2019 roku.

Jak wynika z badań główne wady obszaru to chaotyczny ruch uliczny, pierwszeństwo pojazdów przed pieszymi i rowerzystami, a także brak infrastruktury publicznej.

Co zdecyduje Rada Miasta?

Dowiemy się w poniedziałek


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!