Powstanie urząd bezpieczeństwa żywności

Rząd planuje utworzenie niezależnego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności

Na Cyprze w 2003 r. utworzono Radę ds. Bezpieczeństwa Żywności jako organ koordynujący planowanie i koordynację działań związanych z kontrolami stosowanymi przez różne służby i organy sektora państwowego. 

Rada Bezpieczeństwa Żywności podejmuje się gromadzenia danych z realizacji przedmiotowych programów, oceniając jednocześnie adekwatność kontroli przeprowadzanych przez właściwe służby. Jednakże ze względu na brak odpowiednich ram prawnych i uprawnień wykonawczych nie może nadzorować problemów i niedociągnięć ani korygować ich, ponieważ jego decyzje nie są wiążące dla zaangażowanych agencji.

Słabość Rady ds. Bezpieczeństwa Żywności dostrzeżono między innymi w 2017 r. kiedy Komisarz Audytu Wewnętrznego, który pomimo konkretnych sugestii i uwag nie podjął żadnych działań.
Na polecenie rządu skierowano do dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia odpowiednie zalecenia i ta podjęła inicjatywę mającą na celu niezwłoczne utworzenie i funkcjonowanie Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Urząd ma podejmować wszelkie kroki, aby żywność była zgodna z przepisami prawa, z postanowieniami ogólnie uznanych norm, kodeksów dobrych praktyk lub dobrej praktyki produkcyjnej. Urząd będzie kontrolował żywność produkowaną, przygotowywaną, pakowaną, dystrybuowaną i sprzedawaną na terenie Republiki Cypryjskiej,

W założeniach kontroli podlegać będzie także żywność importowana z krajów trzecich oraz żywność będąca przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego.

Zdaniem rządu poszukiwanie przez konsumentów żywności po atrakcyjnych cenach w wyniku kryzysu gospodarczego doprowadziło do wzrostu liczby przypadków oszustw – bardzo często sprzedawcy wykorzystują fakt, że kwestie te mają niski priorytet dla właściwych organów, pomimo wszystkich poważne ryzyk, które ma wpływ na nasze zdrowie, pozostawiając konsumentów całkowicie bezbronnych.

Obecnie zaangażowane agencje nie podlegają kontroli państwa. Zasadniczo kontrolują siebie. Fakt ten daje im możliwość ukrycia błędów i zaniedbań. Na przykład substancję etoksychinę stosowano jako przeciwutleniacz w paszach dla zwierząt, głównie pochodzących z hodowli ryb.

Produkty, które trafiają na nasz talerz, mogą kryć w sobie najpoważniejsze zagrożenie dla naszego zdrowia. Dioksyny, zakazane barwniki, melamina w mleku w proszku, wołowina zastępowana koniną, fałszowanie oliwy z oliwek, miodu, a także napojów alkoholowych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading