Powstanie pierwszy na Cyprze poprawczak

W końcowej fazie są już przygotowania do pierwszego na Cyprze zakładu karnego dla nieletnich

Przygotowano specyfikację funkcjonowania placówki oraz regulamin naboru kuratorów, którzy będą czuwać nad przestrzeganiem wszystkich praw dziecka.

Kyriaki Lambrianidou, szef poddyrekcji ds. rozpatrywania spraw osób bezbronnych, powiedział Philenews , że w ubiegłym roku policja zajęła się 508 sprawami nieletnich. Sprawy dotyczyły dzieci w wieku 14–18 lat. Obecnie osoby poniżej 13 roku życia nie ponoszą odpowiedzialności karnej, natomiast osoby powyżej 18 roku życia mogą zostać postawione przed sądem.

Lambrianidou powiedział, że w więzieniach dla nieletnich będą przebywać osoby w wieku od 16 do 21 lat, pod warunkiem, że w chwili popełnienia przestępstwa miały mniej niż 18 lat.

Pomysł utworzenia więzień dla nieletnich po raz pierwszy podniósł były prezydent Giorgos Vassiliou w 1988 roku.

Od tego czasu odbyło się wiele dyskusji na ten temat, ale dopiero wraz z uchwaleniem ustawy o przestępczości nieletnich po raz pierwszy ogłoszono utworzenie placówki poprawczej dla nieletnich.

Jak powiedział Aristos Tsiartas, szef Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, zatrzymanie i uwięzienie dzieci poniżej 18 roku życia jest ostatnim środkiem przewidzianym w prawie dotyczącym przestępczości nieletnich. Jak wyjaśnił Tsiartas, celem tego ustawodawstwa jest ustanowienie systemu sądownictwa karnego przyjaznego dzieciom i pomoc w zapobieganiu przestępczości. Opisał jako pionierską ustawę, która ustanawia nowe, skoncentrowane na dziecku metody leczenia nieletnich przestępców i przewiduje nowe instytucje.

Podstawową zasadą prawa jest to, że ściganie karne i zatrzymanie dziecka są środkiem ostatecznym, przy czym przewiduje ono kary alternatywne wobec zatrzymania, które orzeka specjalny sąd dla nieletnich, który zostanie utworzony.

Jedną z najważniejszych reform przewidzianych przez ustawę jest funkcjonowanie poza zakładami karnymi specjalnego rejonu detencyjnego dla nieletnich, który musi mieć charakter resocjalizacyjny, edukacyjny, terapeutyczny i opiekuńczy.

Powiedział, że we współpracy z wydziałem prawa Uniwersytetu Cypryjskiego przygotowano kompletne, nowoczesne ramy regulacyjne dotyczące funkcjonowania schroniska dla nieletnich, zgodne z konwencjami międzynarodowymi i europejskimi.

Ośrodek poprawczy dla nieletnich będzie zlokalizowany z dala od centralnych więzień w Nikozji. Początkowo będzie on mógł pomieścić 10 osób, z możliwością przyjęcia maksymalnie 25 osób. Zarządzanie nim zostanie powierzone sektorowi prywatnemu, ale odpowiedzialność za jego ochronę będzie należeć do więzień.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!