Powstanie fundusz ubezpieczeń pracowniczych?

Zdaniem posłów powinien powstać fundusz z które3go będą wypłacane odszkodowania dla pracowników

Komisja pracy Izby Reprezentantów omówiła potrzebę utworzenia przez rząd funduszu odszkodowań pracowniczych.

„ Wysłaliśmy prośbę do ministra pracy, aby określił zamierzenia jego ministerstwa dotyczące utworzenia funduszu ubezpieczeń pracowniczych i jednocześnie przyczynił się do stworzenia ram prawnych wokół takiego funduszu” – Elias Myrianthous powiedział po sesji Elias Myrianthous

Powiedział reporterom, że komisja czeka na odpowiedzi rządu, a w międzyczasie zobaczy, „jak możemy pomóc w promocji konkretnego funduszu ubezpieczeniowego”.

Myrianthous wyjaśnił następnie, że w 1989 r. przyjęto odpowiednią ustawę, która przewidywała utworzenie właśnie tego funduszu, podobnego do funduszu ubezpieczycieli pojazdów mechanicznych, który wypłaca nieubezpieczonym kierowcom odszkodowania w razie spowodowania przez nich wypadku.

Dodał, że to samo dzieje się dziś z pracodawcami, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC pracodawcy, albo z tymi, którzy je posiadali, ale ich ubezpieczyciele zbankrutowali. Skutek jest taki, że w razie wypadków przy pracy osoby te nie otrzymują odszkodowania, co powoduje ogromne problemy społeczne .

Myrianthous jako przykład podał przypadek, w którym pracownik stał się niepełnosprawny w wyniku wypadku przy pracy i skierował sprawę do sądu, który wydał orzeczenie na jego korzyść.

Otrzymują odszkodowanie i niestety – albo ze względu na trudności finansowe pracodawcy, albo z powodu bankructwa firmy ubezpieczeniowej – ostatecznie ta osoba z problemami zdrowotnymi nigdy nie otrzymuje odszkodowania, a ofiarą tej sytuacji staje się cała jej rodzina”.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading