Powstanie 1000 stacji ładowania

Rząd ogłosił program o wartości 3,7 miliona euro na 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju.

Program częścią krajowego planu naprawy i odporności zatytułowanego „Szybkie przejście na zieloną gospodarkę – zrównoważony transport”. Beneficjentami programu są firmy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, władze samorządowe oraz osoby fizyczne.

Minister transportu Yiannis Karousos powiedział, że jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych w kraju, w celu uzyskania 1000 stacji do 2026 roku.

Ogłoszony przez ministerstwo transportu program będzie realizowany w dwóch fazach. Zgłoszenia do pierwszego etapu przyjmowane są do 31 stycznia 2023 r. z budżetem 1,8 mln euro. Druga faza zostanie ogłoszona pod koniec 2023 roku, z pozostałą sumą pieniędzy.

Miejsca dla stacji ładowania obejmują miejsca parkingowe publiczne, parking prywatny, stacje benzynowe oraz wyznaczone miejsca na stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Każdy beneficjent może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie cztery stacje ładowania na okręg, maksymalnie 15 w całym kraju. Władze lokalne są zwolnione z tej zasady i mogą umieścić w swoim okręgu osiem stacji.

W ramach schematu połowę wydatków może zrekompensować państwo, przy czym maksymalna kwota zależy od mocy wyjściowej ładowarki. Stacje ładowania na obszarach wiejskich otrzymają do 55 proc. dofinansowania.

Zgłoszenia i więcej informacji można uzyskać pod adresem https://ev1000.tak.org.cy .


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!