Powstanie 1000 punktów ładowania elektryków

Gabinet zatwierdza montaż 1000 ładowarek do samochodów elektrycznych

Rząd zatwierdził utworzenie 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Za realizację projektu, który ma zachęcić do szerszego upowszechnienia pojazdów elektrycznych, odpowiada ministerstwo transportu.

Projekt stanowi część Cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności, którego polityka koncentruje się na szybkim przejściu na ekologiczną gospodarkę: zrównoważony transport i jego wdrożenie pomogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających.

Budżet projektu wynosi 2,5 mln euro.

Miejscami kwalifikującymi się do zainstalowania ładowarek są miejsca parkingowe użytku publicznego, takie jak parkingi miejskie i osiedlowe, miejsca parkingowe prywatne (np. parkingi domów towarowych, hoteli, supermarketów, banków, prywatnych szpitali, centrów handlowych itp.), stacja benzynowa miejsca na stacjach benzynowych, obszarach stacji ładowania i fałszywych miejscach parkingowych (na parkingach ulicznych lub wzdłuż jezdni). 

Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne, osoby prawne (spółki, związki, fundacje, federacje), Organizacje pozarządowe (NGO), osoby prawne prawa publicznego, jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby niniejszego planu i będące właściciele lub najemcy miejsc parkingowych do użytku publicznego i działają na obszarach znajdujących się pod kontrolą Republiki Cypryjskiej. 

Program dofinansowuje do 45 % kosztów instalacji punktów ładowania.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading