fbpx

Powrót do kraju – jak jeśli nie ma za co?

Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie co będzie jeśli coś się stanie? W sensie materialnym oczywiści, jeśli nie będę miał jak skontaktować się z rodziną czy znajomymi i zostanę na Cyprze bez środków co życia. Co można wtedy zrobić? Najprościej powiedzieć – niech martwi się ambasada, a to wcale tak do końca nie jest.

 

W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

 • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
 • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto ambasady albo konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;,
 • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu, Konsul może także odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

 1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
 3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

Specjalnie w naszym tekście podkreśliliśmy słowa “może” i “nie może”. Musicie wziąć pod uwagę fakt, że każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie i musi być naprawdę poważnie uzasadniona. Niestety nawet najbogatsze państwo na świecie nie może sobie pozwolić na to aby być wykorzystywanym przez własnych obywateli. Musicie więc liczyć się z tym, że Wasz wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!