Powolny, cypryjski internet…

Cypr ma drugi najniższy zasięg połączeń stacjonarnych o bardzo dużej przepustowości (VHCN) w UE, wynika z informacji opublikowanych przez Eurostat.

Szybka łączność internetowa na Cyprze wyniosła 41 procent w 2021 r., w porównaniu ze średnią 70 procent w całej UE.

Dane opublikowane przez Eurostat dotyczą stopnia realizacji celu Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia łączności internetowej we wszystkich gospodarstwach domowych w UE oraz zasięgu sieci 5G we wszystkich obszarach mieszkalnych do 2030 r.

Według Eurostatu poczyniono znaczne postępy we wdrażaniu stałych połączeń o bardzo dużej przepustowości (VHCN) w całej Unii Europejskiej.

Połączenia o bardzo dużej przepustowości są definiowane przez Eurostat jako połączenia światłowodowe lub inne sieci oferujące podobne usługi szerokopasmowe.


Zasięg zarówno w UE, jak i na Cyprze poprawił się w porównaniu z 2013 r., kiedy wynosił 16 procent w UE i zero na Cyprze. Na Cyprze zasięg szybkiego internetu rozpoczął się według danych, które mają się rozwijać w 2018 r. (0,5 proc.), 2019 r. (10 proc.) i 2020 r. (26 proc.).

Eurostat odnotowuje poprawę w całej Europie oraz w odniesieniu do łączności na najsłabiej zaludnionych obszarach (określanych jako obszary o liczbie mieszkańców poniżej 100 na kilometr kwadratowy). W latach 2013-2021 odsetek gospodarstw domowych na obszarach słabo zaludnionych z połączeniami VHCN wzrósł z 4 proc. do 37 proc.

Na Cyprze wskaźnik łączności na słabo zaludnionych obszarach w 2021 r. wyniósł 22,4 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z pierwszym rokiem, w którym odnotowano zasięg, 2019 (16,6 proc.) i w porównaniu z 2020 r. (19,5%).

Malta jest jedynym krajem członkowskim, który odnotowuje 100% powszechnego zasięgu połączeń VHCN, kolejne kraje na liście Luksemburg (96 proc.), Dania (95 proc.) i Hiszpania (94 proc.). Najmniejszy odsetek połączeń odnotowano w Grecji (20 proc.), na Cyprze (41 proc.) i we Włoszech (44 proc.).

Jeśli chodzi o pokrycie obszarów słabo zaludnionych, Malta ponownie odnotowała 100% zasięg, a następnie Luksemburg, Dania i Holandia (po 79%). Najniższy zasięg na obszarach słabo zaludnionych odnotowano w Grecji (zasięg jest zerowy), w Czechach (7 proc.) i Finlandii (12 proc.).


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading