Poszukiwany sekretarz ambasady w Nikozji

Ambasada RP w Nikozji zatrudni osobę do pracy w sekretariacie

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie terminarza spotkań służbowych kierownika placówki oraz zapewnianie ich właściwej oprawy (tzw. mała recepcja),
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów służbowych z urzędami/instytucjami krajowymi   i lokalnymi,
 • Sporządzanie pism i prowadzenie urzędowej korespondencji w języku polskim,             angielskim i ewentualnie greckim,
 • Profesjonalne zarządzanie informacjami napływającymi do placówki: udzielanie kompetentnych odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną rozmówcom oraz interesantom urzędu, bądź dalsze ich przekazywanie wg kompetencji pracowników,
 • Obsługa kancelarii placówki,
 • Aktywne włączanie się w organizację wydarzeń inicjowanych przez placówkę.   

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie aktu powołania na zastępstwo,
 • Zatrudnienie na pełen etat,
 • Pełną wyzwań pracę w środowisku międzynarodowym.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w zakresie pracy biurowej, w tym profesjonalnego prowadzenia korespondencji, bardzo dobra umiejętność obsługi systemów komputerowych (MS Office, Ms Outlook, Internet),
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, znajomość języka greckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, zwięzły i precyzyjny,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wymagania dodatkowe:

 • Zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność przy wykonywaniu obowiązków,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zarazem umiejętność pracy zespołowej,  
 • Stała dbałość o wizerunek własny, stosowanie się do zasad dress code urzędu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys oraz załączony list motywacyjny,
 • Kopia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego    w stopniu bardzo dobrym (B2), poziom C1 będzie dodatkowym atutem,
 • Oświadczenia kandydata o:
  • posiadaniu ośrodka życia w Polsce, a pobyt na Cyprze ma charakter tymczasowy,
  • niekaralności,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia   lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa   z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171); oświadczenie dotyczy ob. polskich, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 października 2023 roku (wtorek) w Ambasadzie RP w Nikozji w godzinach 9.00-15.00 lub przesłać w terminie naboru (decyduje data wpływu) na adres:

Embassy of the Republic of Poland
Kennedy Avenue 12-14 , Office 601
1087 Nicosia

lub elektronicznie: nikozja.amb.sekretariat@msz.gov.pl
osoba do kontaktu: Anna Skrzyńska, nr tel.: +357 22 75 35 17, +357 22 66 84 15
z dopiskiem: ogłoszenie sekretarz w Ambasadzie RP 2023

Inne informacje: Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading