Poświadczenie podpisu tylko w urzędach

Podpisy notarialne w celu poświadczenia dokumentów będą teraz składane w urzędach obsługi obywatelskiej.

Zgodnie z ustawą poddaną pod głosowanie w parlamencie, podpisy notarialne w celu poświadczenia dokumentów będą teraz składane w urzędach obsługi obywatelskiej. Wcześniej zaświadczenia te były wydawane przez notariuszy na całej wyspie lub w różnych urzędach rządowych.

Ministerstwo poinformowało w środę, że 200 obecnie certyfikowanych notariuszy będzie pełniło swoje obowiązki aż do przejścia na emeryturę, ale nie będą już wyznaczane kolejne osoby.

Ministerstwo stwierdziło, że przepisy zastępcze ustanawiają zabezpieczenia mające na celu ograniczenie nieprawidłowości i nielegalnych działań poprzez poświadczanie, np. fałszywych zaświadczeń skutkujących sprzeniewierzeniem zagranicznego mienia lub konfliktem interesów z osobami prowadzącymi biura oferujące usługi.

Projekt ustawy zostanie skierowany do parlamentu pod debatę i głosowanie.

Ponadto ministerstwo określiło nowe opłaty za podpisy i/lub pieczęcie składane przez urzędników poświadczających. Opłaty są obecnie naliczane na podstawie liczby stron dokumentu, a nie, jak miało to miejsce wcześniej, na podstawie liczby sygnatariuszy.

Maksymalne opłaty, niezależnie od tego, ile razy ten sam podpis/pieczęć pojawia się na dokumencie, ustala się następująco: do dwóch stron: 5 euro, od trzech do dziesięciu stron: 10 euro, od 11 do 100 stron: 25 euro oraz od 101 stron i więcej: 40 €.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading