Pośpimy godzinę krócej

Pomimo zapewnień unijnych, wciąż musimy przestawiać zegarki…

Czas letni zaczyna się 26 marca – tego dnia wszystkie kraje Unii Europejskiej przestawią swoje zegary o godzinę do przodu.

Pomimo decyzji z 2018 r. o zniesieniu zmiany czasu w Europie, zegary zostaną przesunięte o godzinę do przodu z godziny 3:00 w niedzielę 26 marca. Będzie to jedyny dzień w roku, kiedy na zegarze nie będzie godziny 3:01. Koniec czasu letniego nastąpi 29 października 2023 r.

Ostatnią zmianę czasu zaplanowano na marzec 2021 r.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały poproszone o wybranie czasu zimowego lub letniego. Niestety, unijne plany pokrzyżowała najpierw pandemia koronawirusa a potem wojna na Ukrainie

Ogólnounijne badanie opinii publicznej wykazało, że zdecydowana większość opowiada się za zaprzestaniem stosowania zmian czasu. Ankieta wygenerowała 4,6 miliona odpowiedzi, a 84 procent respondentów było za ustanowieniem jednego czasu.

W marcu 2019 r. Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem praktyki przestawiania zegarów, wprowadzonej po raz pierwszy podczas I wojny światowej.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading