Posłuchają głosu społeczeństwa

„Cypryjczycy będą mogli dzielić się swoimi opiniami poprzez elektroniczne niewiążące referenda” – powiedział w sobotę prezydent Nikos Christodoulides.

Właściwy wiceminister już pracuje nad tym, jak instytucja zostanie wdrożona po świętach wielkanocnych – powiedział prezydent podczas swojego wystąpienia na dwudniowej konferencji Cyprus Forum Cities w Limassol.

To była jedna z obietnic kampanii prezydenckiej Christodoulidesa.

Zaznaczył, że „w regularnych odstępach czasu” rząd będzie zwracał się do opinii publicznej o opinię w poważnych sprawach.

Nie oznacza to, że pogląd społeczeństwa będzie zawsze przestrzegany, ale uważamy, że ważne jest, aby w naszych decyzjach uwzględniać to, co myśli społeczeństwo – powiedział, wyjaśniając, że to ludzie zostaną wezwani do wykonania decyzji.

Prezydent odniósł się także do reformy samorządowej, zapewniając, że władze samorządowe otrzymają większe uprawnienia.

Władza wykonawcza, państwo centralne, nie jest w stanie odpowiedzieć w takim stopniu, w jakim władze lokalne mogą odpowiedzieć na codzienne potrzeby miast i społeczności – powiedział, pzryjmując z zadowoleniem inicjatywę młodych ludzi Cyprus Forum Cities.

Christodoulides odniósł się także do priorytetów swojego rządu dotyczących sektora turystycznego, takich jak wzbogacenie produktu turystycznego poprzez promocję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz stworzenie sieci zielonych hoteli.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading