Posłowie grzebią przy kredytach mieszkaniowych

Pomimo ostrzeżeń rządu i banku centralnego posłowie postanowili zmienić zasady egzekucji z nieruchomości

Posłowie postanowili zmienić przepisy dotyczące obsługi powstałego długu kredytów hipotecznych. Rząd i bank centralny jest zdecydowanie przeciwko, ale i tak zdecydowano, że 6 lipca zostaną poddane pod głosowanie cztery, kluczowe zmiany przepisów.

Pierwsza zmiana przewiduje, że memorandum egzekucyjne wysyłane do dłużnika powinno zawierać informację o kwocie należnej bankowi. Tutaj ani ministerstwo finansów, ani bank centralny nie miały zastrzeżeń.

Drugi projekt ustawy dotyczy zamiany nieruchomości na dług po cenie rynkowej, a nie po cenie przymusowej sprzedaży. Ministerstwo finansów powiedziało, że zgadza się z tym, ale zaproponowało wyłączenie dla „programu kredytu hipotecznego na czynsz”.
W tym przypadku posłowie obawiają się, że rząd celowo opóźnia wejście w życie nowych zapisów, ten z kolei zapewnia, że ma już odpowiednią zgodę komisji europejskiej na uruchomienie programu i niebawem zostanie on wprowadzony w życie.

Kolejny projekt pozwoliłaby dłużnikom zabezpieczyć orzeczenie sądowe uchylające proces przejęcia do czasu ustalenia dokładnej kwoty należnej bankowi. Władze ostrzegają przed zagrożeniami, jakie może to stanowić dla stabilności systemu bankowego i dochodów państwa.
Kleanthis Ioannides, przedstawiciel Banku Centralnego, powiedział, że w cypryjskim systemie bankowym panuje pewne samozadowolenie z powodu 9 procent kredytów zagrożonych (NPL). Niektórzy uważają, że ten wskaźnik jest niski, ale w rzeczywistości jest dość wysoki – przekonywał – średnia unijna to 1,8 proc. Zauważył ponadto, że Europejski Bank Centralny uznaje bank za bank wysokiego ryzyka, gdy jego kredyty zagrożone przekraczają 5 proc.

Zdaniem przedstawicieli rządu zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas nieokreślony miałoby znaczący wpływ na państwo – zagroziłoby odzyskaniu kredytów zagrożonych przez Kedipes, podmiot będący następcą nieistniejącego państwowego banku spółdzielczego.

Kolejny projekt przewiduje, że przejęta nieruchomość zostanie zlicytowana według wartości nieruchomości w momencie zawarcia pierwotnej umowy hipotecznej. Przeciwko takiemu rozwiązaniu także opowiedział się przedstawiciel rządu.

Co ostatecznie zostanie uchwalone – zobaczymy 6 lipca.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!