fbpx

Polski paszport na Cyprze

Paszport jest dokumentem tożsamości wydawanym przez państwo i na jego mocy można przekraczać granice państwowe. Dla żyjących na Cyprze Polaków paszport nie jest koniecznością, gdyż na mocy układu z Schengen obywatele UE mogą przekraczać granice na podstawie dowodu osobistego. Należy jednak pamiętać, że paszport jest niezbędny, aby odbyć podróż do jakiegokolwiek kraju spoza UE.

Obywatele przebywający na Cyprze i posiadający dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie w Nikozji.

Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia – 10 lat od daty jego wydania.

Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

Paszport tymczasowy wydaje się:

– osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),

– osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

– osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

– osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

– osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

Aby złożyć wniosek o paszport należy umówić się na wizytę w konsulacie – bez tego Wasz wniosek nie zostanie przyjęty. Rejestracji można dokonać tutaj >>>.

Czas oczekiwania na paszport wynosi z reguły 4-6 tygodni. Należy pamiętać jednak, że czas oczekiwania może wydłużyć się  w okresie wakacyjnym. Jeżeli natomiast potrzebujecie paszportu szybciej, wówczas należy to zgłosić urzędnikowi. Poprosi on wówczas o pisemne potwierdzenie przyczyny, dla której potrzebujemy szybciej dokumentu i przyspieszy termin jego wydania. Jeśli na przykład udajemy się na wyjazd służbowy, będziemy potrzebowali zaświadczenia od pracodawcy o odbyciu takiej podróży i będzie ono podstawą do odbioru paszportu. Szczegółowo o paszporcie tymczasowym możecie przeczytać tutaj >>>

A koszty?

  • Wydanie paszportu 10-letniego: 110€
  • Wydanie paszportu 10-letniego z 50% zniżką (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do zniżki): 55€
  • Wydanie paszportu 10-letniego w miejsce ważnego paszportu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza: 330€
  • Wydanie paszportu 5-letniego (małoletniemu do 13 roku życia): 35€
  • Wydanie paszportu 5-letniego (małoletniemu do 13 roku życia) w miejsce ważnego paszportu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza: 210€
  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10-letni lub 5-letni (czas oczekiwania- 2 tygodnie): 15€
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania dla osoby, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat (czas oczekiwania- 2 tygodnie): 40€
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania dla osób małoletnich (czas oczekiwania- 2 tygodnie): 30€

Opłata za paszport pobierana jest gotówką w konsulacie w Nikozji – nie ma konieczności wpłacania jej wcześniej w banku.

Dokumenty potrzebne do wydania paszportu:

1.Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – ważny paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, ważny dowód osobisty. Osoby dorosłe, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu i/lub dowodu osobistego przedstawiają dokument o nadaniu polskiego obywatelstwa lub poświadczenie polskiego obywatelstwa. W trakcie składania wniosku niezbędne jest okazanie posiadanego paszportu, nawet jeśli jest nieważny.

2. Wypełniony formularz – Wniosek o wydanie paszportu – 1 egzemplarz dostępny w urzędzie;

3. Jedno wycięte zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

4. Legitymacja studencka/szkolna lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka – w celu przyznania zniżki w opłacie.

Pamiętajcie, że paszport odbiera się w miejscu w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu w Polsce i odebrania go w Nikozji!

 


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!