Polska szkoła w Larnace i Nikozji

Polska Szkoła na Cyprze

W placówce realizowany jest program dydaktyczny opracowany w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce (język polski, wiedza o kulturze, elementy historii Polski i geografii Polski). Zajęcia stanowią uzupełnienie edukacji greckiej i angielskiej na poziomie szkoły podstawowej i będą odbywać się raz w tygodniu popołudniu lub w soboty rano (jednorazowo 3 lekcje w zerówce, 4 lekcje w klasach starszych), miesięcznie jest to 12 lekcji w zerówce i 16 w starszych klasach. Istnieje możliwość utworzenia kilku klas. 

Wszystkich zainteresowanych posłaniem dzieci do polskiej szkoły proszę o kontakt drogą mailową anna@annawagner.eu lub telefonicznie 96384977.
W mailu proszę uwzględnić: imię i nazwisko dziecka oraz wiek, telefon kontaktowy bądź adres mailowy rodzica (opiekuna).

Pani Anna Wagner jest nauczycielką języka polskiego, magistrem filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i 9-letnim doświadczeniem w pracy w szkole podstawowej, liceum i technikum w Polsce.

Posiada status egzaminatora maturalnego.

Od prawie 5 lat mieszka na Cyprze.

Podstawa prawna: art.93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447). 

Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading