Polska szkoła w Larnace i Nikozji - zapisy trwają

Polska szkoła w Larnace i Nikozji - zapisy trwają

Polska Szkoła na Cyprze w Nikozji i Larnace ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020.
Przyjmujemy dzieci od 5. roku życia.
Informacje i zapisy tel. (+357) 96384977
www.PolskaSzkolaCypr.com

Polska Szkoła na Cyprze oferuje:

  • Treści edukacyjne zgodne z podstawą programową – Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce z dnia 14 lutego 2017 roku
  • Poznawanie języka polskiego, literatury, wiedzy o kulturze, historii i geografii, kultywowanie polskich tradycji
  • Twórcze zajęcia prowadzone w atmosferze bezpieczeństwa, sprzyjającej rozbudzeniu zamiłowania do nauki
  • Wykorzystanie potencjału językowego dzieci dwujęzycznych
  • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez uczestnictwo w projektach czytelniczych, konkursach, przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych
  • Indywidualny tok nauczania dostosowany do możliwości ucznia
  • Integrację dzieci oraz możliwość poznania nowych przyjaciół
  • Organizację szkolnych spotkań z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki, w czasie których dzieci mają okazję poznać ich osiągnięcia, warsztat pracy oraz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach nauki i sztuki
Podstawa prawna: art.93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447). 
Skomentuj