Polska nadal w grupie czerwonej

W poniedziałek, 15.03.2021 roku ogłoszono nową kategoryzację krajów. Nowa lista będzie obowiązywać od jutra.

Kategoria zielona to: Islandia, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Arabia Saudyjska
W przypadku pasażerów przylatujących z krajów kategorii zielonej nie jest wymagane przedstawienie świadectwa badań laboratoryjnych COVID-19 ani samoizolacja; w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. wszyscy pasażerowie z krajów tej kategorii po przybyciu na Cypr zostaną poddani testowi laboratoryjnemu PCR, którego koszt pokryje Republika Cypryjska.

Kategoria pomarańczowa to: Dania, Portugalia, Norwegia, Chiny (w tym Hongkong i Makau), Korea Południowa, Tajlandia
Pasażerowie przylatujący z krajów należących do kategorii pomarańczowej muszą przejść test laboratoryjny PCR w ciągu 72 godzin przed odlotem i posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na obecność wirusa.

Kategoria czerwona to: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia, Chorwacja, Luksemburg, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Malta, Holandia, Węgry, Polska, Finlandia, Słowacja, Słowenia, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Niemcy, Grecja, Andora, Monako, Watykan, San Marino, Szwajcaria, Liechtenstein.
Pasażerowie przylatujący z tych krajów są zobowiązani do: poddania się badaniu laboratoryjnemu w ciągu 72 godzin przed odlotem i posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność wirusa oraz wykonania testu laboratoryjnego po przybyciu do Republiki Cypryjskiej.
Koszty testów są pokrywane przez pasażerów – do momentu uzyskania wyniku testu z lotniska należy pozostać w kwarantannie.


Koszt testu na lotnisku w Larnace wynosi 30€, natomiast na lotnisku w Pafos wynosi 32€.


Kategoria Szara to: Wielka Brytania, Izrael, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ukraina, Jordania, Liban, Egipt, Białoruś, Rwanda.
W przypadku kategorii szarej, na Cypr mogą wjechać jedynie: obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin, obywatele krajów Unii Europejskiej oraz obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, osoby legalnie przebywające na Cyprze, osoby uprawnione do wjazdu na terytorium Republiki na mocy Konwencji wiedeńskiej oraz obywatele państw trzecich uprawnieni do wjazdu na terytorium Republiki Cypryjskiej po uzyskaniu specjalnego zezwolenia określonego dekretem (nr 9) z 2021 r., z późniejszymi zmianami.
Pasażerowie przybywający do Republiki Cypryjskiej z krajów szarych (zezwolenie specjalne) muszą pozostać w kwarantannie przez czternaście (14) dni lub alternatywnie dziesięć (10) dni obowiązkowej izolacji, jeśli ponownie podejdą do testu PCR (na własny koszt) 10 dnia i uzyskają negatywny wynik. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać na adres e-mail monada@mphs.moh.gov.cy.

W przypadku wszystkich kategorii, obowiązkowych testów przed przylotem na wyspę nie muszą wykonywać:

1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (ich cudzoziemcy małżonkowie i ich małoletnie dzieci),
2. osoby legalnie przebywające na terytorium Republiki,
3. osoby uprawnione do wjazdu do Republiki na podstawie konwencji wiedeńskiej.

W takim przypadku osoby muszą przebywać na obowiązkowej kwarantannie przez 72 godziny po przybyciu, a po upływie 72 godzin muszą wykonać test PCR na własny koszt. Jeżeli wynik ponownego badania jest negatywny, zostają zwolnieni z kwarantanny. Wynik testu należy przesłać na adres e-mail monada@mphs.moh.gov.cy.

Wszyscy pasażerowie, niezależnie od kategorii kraju, są zobowiązani do złożenia wniosku o CyprusFlightPass w ciągu 24 godzin przed odlotem. 


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!