Północ zmienia zasady zakupu nieruchomości

Parlament północy zmienił zasady sprzedaży nieruchomości obcokrajowcom – w tym Polakom

W czwartek „parlament” północy przyjął ustawę nakładającą ograniczenia na cudzoziemców kupujących nieruchomości .

Cudzoziemcy mogą teraz kupić tylko jeden dom lub mieszkanie, pod warunkiem, że znajdują się one na powierzchni mniejszej niż 2500 metrów kwadratowych. Obywatele Turcji są zwolnieni z nowego prawa.

Jest to redukcja w stosunku do wcześniej dozwolonych trzech domów lub mieszkań, które mogły być zlokalizowane na maksymalnie 5000 metrów kwadratowych działki każdy.

Ponadto osoby chcące kupić ziemię w celach inwestycyjnych mogą kupić maksymalnie 60 000 metrów kwadratowych ziemi, jeśli zainwestują 20 milionów euro w przemysł, edukację lub zdrowie na północy. Wcześniej wymagana inwestycja wynosiła zaledwie 3 miliony euro.

Nowe prawo stanowi również, że władze północy mogą skonfiskować grunty zakupione przez zagranicznych nabywców, jeśli okaże się, że nie dokonano wymaganych inwestycji o wartości 20 mln euro.

Zniesiono także poprzednią ustawę „50 procent plus jeden” dotyczącą zakupu gruntów.

Wcześniej, jeśli konsorcjum kupujące grunty pod inwestycje było w ponad 50% własnością Turków cypryjskich, uznawano to za inwestycję lokalną. Teraz, jeśli choć jeden procent konsorcjum będzie własnością zagraniczną, będzie ono podlegało ograniczeniom nałożonym na obcokrajowców.

Usunięto także lukę prawną polegającą na tym, że cudzoziemcy kupują nieruchomości i nie rejestrują się jako właściciele, a osobom, które nie deklarują się jako właściciele nieruchomości, grożą teraz surowsze kary .

Ci, którzy posiadają nieruchomości przekraczające nowe limity, mają sześć miesięcy na zgłoszenie swojej własności w rejestrze gruntów na północy i dwa lata na sprzedaż tego, co muszą, aby zastosować się do nowego prawa.

Gabinet Północy może według własnego uznania zezwolić właścicielom nieruchomości na sprzedaż nieruchomości w wyjątkowych okolicznościach aż przez trzy lata, natomiast osoby, które uznają, że naruszają powyższe przepisy, zostaną ukarane grzywną w wysokości 500-krotności minimalnej płacy północy.

Przy płacy minimalnej na północy kraju wynoszącej obecnie 975 euro miesięcznie , kara wynosi obecnie 487 500 euro .

Jednak nie wszyscy cudzoziemcy zostaną objęci tą zmianą. Nowe prawo pozwala na objęcie „obywateli krajów uznających TRPC” dotychczasowymi ograniczeniami. Obecnie tylko jeden kraj uznaje „TRPC” – Turcję.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading