Policjanci dostaną kamery

Polska policja już od jakiegoś czasu wyposażona jest w kamery na mundurach, Cypr dopiero pracuje nad odpowiednimi przepisami.

Odpowiedni projekt ustawy zezwalający na wyposażanie policjantów w kamery do nagrywania interwencji właśnie trafił pod obrady komisji parlamentarnych.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy funkcjonariusze będą mogli nagrywać podczas wykonywania swoich obowiązków, jeśli uważają, że uchroni ich to przed atakami fizycznymi lub słownymi, a także przed nieuzasadnionymi zarzutami. nagrywanie na celu ochronę społeczeństwa przed potencjalnym arbitralnym wykorzystaniem władzy przez funkcjonariuszy, a także usprawnienie gromadzenia dowodów podczas dochodzeń.

Funkcjonariusz będzie mógł włączyć nagrywanie podczas przeszukania i/lub aresztowania, w trakcie pościgu za osobą, podczas prowadzenia operacji wysokiego ryzyka oraz podczas zamieszek lub masowych zgromadzeń zakłócających porządek publiczny.

Wymienione przepisy i ograniczenia dotyczące jego stosowania obejmują informowanie osoby o tym, że jest ona rejestrowana. Zgodnie z ustawą nie jest dozwolone dalsze korzystanie z kamery przez dłuższy czas, a nagrywanie powinno zostać przerwane po zakończeniu incydentu.

Zgodnie z ustawą nagrania będą bezpiecznie przechowywane, aby nie zostały naruszone, nie wyciekły ani nie zostały wykorzystane w jakikolwiek inny sposób. Nagrania, które nie są przydatne lub nie mają związku z dochodzeniem, należy usunąć najpóźniej w ciągu 30 dni.

Tylko w którym momencie policjant będzie wiedział, że może zacząć nagrywanie?

Być może i to wyjaśni ustawa…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading