fbpx
EnglishGreekPolishRussian
 • Limassol 31'C 🌥
 • Nicosia 38'C ☼
 • Larnaca 34'C ☼
 • Ayia Napa 34'C ☼
 • Paphos 32'C 🌥
 • Limassol 31'C 🌥
 • Nicosia 38'C ☼
 • Larnaca 34'C ☼
 • Ayia Napa 34'C ☼
 • Paphos 32'C 🌥

Polacy na Cyprze będą głosować w Nikozji

Konsul RP w Nikozji Pan Jarosław Dziedzic 30 kwietnia 2019 roku opublikował obwieszczenie w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26. maja 2019 roku. Zgodnie z nim na terenie Cypru Polacy będą mogli głosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Ambasadzie RP w Nikozji – obwieszczenie znajduje się tutaj.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, aw państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez
ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

TUTAJ możecie pobrać druk zgłoszenia do spisu wyborców – wystarczy go wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres Ambasady RP w Nikozji,

bądź do Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Nikozji:
* telefonicznie, nr telefonu: (+357) 22 668415
* e-mailowo: [email protected]
* pisemnie, na adres: Kennedy Avenue 12-14, Office 601, 1087 Nicosia
* ustnie: w siedzibie Konsulatu
* faksem, nr faksu: (+357) 22 668419

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie). Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl


Więcej w tym temacie: