Polacy bardziej zadowoleni z życia niż Cypryjczycy

Kolejne badanie pokazuje, że Polacy są bardzie zadowoleni z życia niż Cypryjczycy

Według Eurostatu, ze średnią ocen wynoszącą 7,2 na 10, Cypr znajduje się blisko średniej UE pod względem wskaźnika szczęścia w 2022 r. W porównaniu z 2021 r. Cypr odnotował wzrost o 0,4 , z 6,8. Dane historyczne dla Cypru wskazują, że w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 6,2, a w 2018 r. 7,1.

W badaniu przeprowadzonym w państwach członkowskich UE poproszono osoby w wieku powyżej 16. roku życia o ocenę swojego ogólnego zadowolenia z życia w skali od 0 (bardzo niezadowolony) do 10 (bardzo zadowolony).

W 2022 r. średnia UE wyniosła 7,1. W 18 z 27 państw członkowskich UE ludzie ocenili swoje zadowolenie z życia na poziomie wyższym lub równym średniej UE, przy czym 16 krajów uzyskało wynik powyżej, a dwa kraje osiągnęły wynik równy średniej UE.

Kraje zajmujące najwyższe miejsca w rankingu satysfakcji z życia w 2022 r. to Austria (7,9), a następnie Finlandia, Polska i Rumunia, każdy z wynikiem 7,7. Belgia i Holandia uzyskały 7,6.

Z kolei najniższy średni wynik (5,6) odnotowała Bułgaria, a za nią Niemcy (6,5) i Grecja (6,7).

Na wskaźnik dobrostanu wpływają różne czynniki , m.in. wiek, poziom wykształcenia, status rodzinny i ekonomiczny, a także doświadczenia, wybory, priorytety i wartości jednostki.

Warto zauważyć, że zadowolenie z życia ma tendencję do stałego spadku wraz z wiekiem. Na Cyprze wyniki satysfakcji wahały się od 7,6 dla osób w wieku 16–19 lat do 6,6 dla osób w wieku 75 lat i starszych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!