Podwyżki, podwyżki. Ceny usług i produktów łagodnie poszły w górę.

Cystat (Cypryjski Urząd Statystyczny) podał, że zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP), wskaźnik inflacji i stabilności cen, wzrósł na Cyprze w styczniu tego roku o 2,1% w porównaniu ze styczniem 2023 r. i spadł o 1,2% od grudnia 2023 r. do stycznia tego roku.

Podrożały napoje alkoholowe i tytoniowe (+3,6%) oraz żywność i i napoje bezalkoholowe (+3,1%), a  największy spadek nastąpił w transporcie (-1,3%) oraz wyposażeniu domu, sprzęcie gospodarstwa domowego i bieżącym utrzymaniu domu (-0,3%).

W porównaniu do grudnia 2023 r. największa zmiana miesiąc do miesiąca dotyczyła odzieży i obuwia (spadek o 13,7%) oraz transportu -2,7%. Wszystkie pozostałe kategorie pozostały na niezmienionym poziomie.

Jedna z największych zmian w styczniu 2024 w porównaniu do stycznia 2023 r. nastąpiła w cenach usług. Te wzrosły średnio  o 4,0%. 

W hotelarstwie i restauracjach to wzrost o 5,8%.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca największa zmiana w styczniu nastąpiła w nieenergetycznych towarach przemysłowych (-4,2%) i  energii (-2,0%).

HICP opracowywany jest według metodologii zharmonizowanej we wszystkich krajach UE i mierzy zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych nabywanych, wykorzystywanych lub płaconych przez gospodarstwa domowe i turystów w czasie.

Indeks w strefie euro za ostatni miesiąc opiera się na szybkich szacunkach Eurostatu, a głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, definiowanej jako utrzymanie w średnim okresie docelowego wzrostu HICP rok do roku na poziomie 2%.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading