Podwyżki dla pracowników hoteli

Zgodnie z wykładnią przepisów, wszyscy pracownicy branży hotelarskiej dostaną podwyżki

Departament Stosunków Pracy zapytał Służbę Prawną o CoLA. Z opinii wynika jednoznacznie, że wszystkie osoby zatrudnione w branży hotelarskiej dostaną od 1 stycznia 2023 gwarantowane prawem podwyżki.

Co ciekawe, jak wynika z tej opinii dodatek CoLA jest wypłacany wszystkim pracownikom sektora hotelarskiego, nawet jeśli są oni zatrudnieni na podstawie umów osobistych, a nie na podstawie układu zbiorowego.

Służba prawna odpowiadała na tak postawione pytanie:

Czy pracodawca, który jest jednostką hotelarską, może zawrzeć ze swoimi pracownikami umowę o pracę, w której jest wzmianka, że ​​„twoje całkowite wynagrodzenie zawiera dodatek cenowy” i w konsekwencji tego odniesienie, w przypadku podwyższenia lub obniżenia dodatku waloryzacyjnego, do pozostawienia całkowitego wynagrodzenia swojego pracownika bez zmian

Służba Prawna wyjaśniła, że ​​wynagrodzenie w sektorze oznacza wynagrodzenie wraz z dodatkiem waloryzacyjnym łącznie. Dlatego dodatek CoLA, który jest również gwarantowany przez dekrety o płacy minimalnej w przemyśle, powinien być wypłacany również tym, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z tym od stycznia wszyscy pracownicy powinni zobaczyć podwyżki, niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy sektorowej, czy kontraktowej. Nawet bez porozumienia w sprawie CoLA powinna być wypłacana w wysokości 50% wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, na podstawie istniejącego porozumienia między partnerami społecznymi.

Ile wyniesie wskaźnik CoLA za 2022 rok? Dane te zostaną opublikowane 5 stycznia 2023 roku.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading