fbpx

Płaca minimalna? Ale jak to?

Trwają pracę nad zmianą przepisów ustalających kary za nieprzestrzeganie minimalnego wynagrodzenia – aktualna kara wynosi 100 CY£ czyli 177€!

Dopiero po kilku tygodniach od wprowadzenia płacy minimalnej rząd zauważył, że sankcje karne za nieprzestrzeganie dekretu o płacy minimalnej praktycznie nie istnieją.

Stosowna ustawa została przygotowana przez poprzedni rząd i jest już w parlamencie, aby „kary za łamanie dekretu o krajowej płacy minimalnej były surowe, odstraszające i odpowiadały dzisiejszym warunkom”. 

Aktualnie kary za nieprzestrzeganie przepisów są nadal wyrażone w cypryjskich funtach pomimo tego, że Cypr do niej wszedł w 2008 roku! 

W ramach proponowanych zmian kary są nie tylko przeliczane na euro, ale także podwyższane, aby stały się środkiem odstraszającym. Służba Kontrolna Ministerstwa Pracy może wystawić mandat za naruszenie przepisów lub skierować wnioski do sądu o ukaranie.

W projekcie zmieniono art. 5 ust. – nowelizacja przewiduje zastąpienie wyrażenia „sto funtów” wyrażeniem „pięć tysięcy (5000) euro”, a wyrażenia „dwadzieścia pięć funtów” wyrażeniem „pięćdziesiąt (50) euro”. Zmianie ulegnie także art. 12 ustawy, który przewiduje prowadzenie rejestru wynagrodzeń, przy czym grzywna za brak prowadzenia stosownej ewidencji zostaje zmieniona z 25 funtów na 50 euro, a także grzywna z 25 funtów na 50 euro za każdy dzień którego zaniechanie trwa. 

Za naruszenie dekretu ECM może grozić pozasądowa grzywna – 250 euro na każdego pracownika, którego dotyczy naruszenie – ze strony Służby Inspekcji.

Przypominamy, że na podstawie obowiązującego Rozporządzenia, które przewiduje również wyjątki, wynagrodzenie minimalne dla nowego pracownika określono 885 euro brutto oraz 940 euro brutto po 6. miesięcznym nieprzerwanym okresie zatrudnienia u tego samego pracodawcy.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!