Pierwsze odszkodowanie za cięcie depozytów w 2013 roku

Sąd w Limassol przyznał rację wnioskodawcy i nakazał wypłatę odszkodowania za cięcie depozytów Laiki w 2013 roku.

Decyzja sądu przyznająca ponad 780 000 euro deponentowi, który utracił oszczędności w Laiki Bank w wyniku „cięcia” w 2013 r., wywołała w czwartek falę reakcji, a biuro prokuratora generalnego natychmiast odwołało się od tej decyzji. Decyzja podjęta w środę przez sąd rejonowy w Limassol jest pierwszym przypadkiem w którym powód wygrał sprawę dotyczącą swoich depozytów. Wszystkie dotychczasowe sprawy sądowe zakończyły się niepowodzeniem.

Sąd orzekł, że Bank Centralny (CBC) – a w konsekwencji Republika Cypryjska – dopuścił się zaniedbań w radzeniu sobie z kryzysem finansowym w 2009 r. i w okresie poprzedzającym cięcie wartości długów.

W rezultacie rosyjski deponent otrzymał 780 833 euro w pozwie przeciwko Laiki Bank, jego administratorowi, Central Bank of Cyprus (CBC) i samemu rządowi.

Orzeczenie sądu jest pierwszym, które broni powoda w tego typu sprawie i odbiega od wszystkich dotychczas wydanych orzeczeń, w których podobne roszczenia odrzucano” – stwierdził prokurator generalny.

W swoim orzeczeniu sąd rejonowy w Limassol stwierdził, że „kryzys finansowy, który dotknął Cypr w 2009 r., nie został rozwiązany w sposób, w jaki powinien, ze strony rządu, który jest instytucją odpowiedzialną za planowanie, rozwój i ochronę gospodarki.

„Ani [nie zajmowała się tym] CBC, która jest organem nadzorującym system finansowy i prawidłowe funkcjonowanie banków”, której zadaniem jest ochrona depozytów, w tym depozytów powoda.

Sąd uznał, że rząd dopuścił się zaniedbania, ponieważ w celu uzyskania kredytu nie zwrócił się na czas do mechanizmów europejskich, a następnie „bez powagi i planowania” zdecydował się na kredyt, nie znając potrzeb banku, które były większe niż potrzeby państwa.

Sąd ostro skrytykował także samego byłego prezydenta Nicosa Anastasiadesa, którego oświadczenia, że ​​nigdy nie pozwoli na zmniejszenie wartości depozytów, skłoniły powoda do zaprzestania wypłacania oszczędności z banku. W rezultacie stwierdzono, że deponent poniósł rzeczywistą szkodę w wyniku utraty oszczędności.

„Nie podjęto skutecznych działań w celu naprawienia problemów finansowych Laiki Bank, a CBC zostało wciągnięte w działania rządu, który uparcie odmawiał podjęcia działań mających na celu poprawę finansów państwa” – stwierdzono w orzeczeniu.

Podkreślił, że Bank Centralny nie działał samodzielnie, jak powinien, i nie oceniał niepowodzeń rządu.

Deponent początkowo domagał się 1,6 mln euro odszkodowania w związku z redukcją wartości nałożoną w marcu 2013 r. przez Eurogrupę w ramach pakietu ratunkowego dla Cypru w obliczu kryzysu finansowego. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego łączna kwota umorzonych depozytów wyniosła około 8 miliardów euro, z czego 3,7 miliarda euro znajdowało się wówczas w Laiki Bank, który następnie został postawiony w stan likwidacji.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!