Pieniądze za jakość obsługi

Pacjenci będą wypełniali specjalne ankiety w których ocenią obsługę w szpitalu

Ankiety pacjentów w szpitalach zostaną wykorzystane do oceny, ile każdy z nich otrzyma finansowania z krajowego programu opieki zdrowotnej (Gesy) pod koniec roku, zdecydowała w środę organizacja ubezpieczeń zdrowotnych (HIO).

Pacjenci będą odpowiadać na ankiety satysfakcji podczas wizyt w szpitalu, które zostaną im przesłane pocztą elektroniczną po wypisaniu. Pytania do ankiet są w trakcie opracowywania.

Dane pacjenta będą znane tylko HIO i w żadnym przypadku odpowiedzi i ocena dokonana przez pacjenta nie będą udostępniane szpitalom ani lekarzom, którzy leczyli daną osobę.

Szpitale będą informowane pod koniec każdego roku o ogólnej punktacji przyznanej im przez leczonych pacjentów i otrzymają odpowiedni bonus za właściwą opiekę w placówce – bonus może wynieść nawet 10%.

Ankieta będzie zawierać osiem różnych pytań, które dotyczą infrastruktury w salach/oddziałach, zachowania lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz wskazówek, jakie pacjenci otrzymywali od swoich lekarzy po wypisaniu ze szpitala.

Wstępny e-mail, który osoby otrzymają od HIO, wyjaśni, jak wypełnić kwestionariusz, ale także znaczenie ich udziału w wysiłkach na rzecz rejestrowania jakości usług, które beneficjenci otrzymują za pośrednictwem Gesy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading