Będzie dłużej na odprawie paszportowej!

Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną Unii Europejskiej we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. To może zdecydowanie wydłużyć przekraczanie granic.

Obywatele unijni mają prawo zamieszkać w dowolnym kraju UE. Podróżując po Unii, granice przekraczają niemal niezauważalnie, gdyż układ z Schengen zniósł kontrole na granicach wewnętrznych UE (nie dotyczy to granic z Bułgarią, Cyprem, Irlandią, Rumunią i Wielką Brytanią).

Przepisy dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych zaostrzyły Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

– Zmiana regulacji nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne – powiedziała rzeczniczka komendanta głównego SG ppor. Agnieszka Golias.

Od 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie.

Podkreśliła, że zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Zapewniła jednak, że polska Straż Graniczna podjęła działania, które mają zminimalizować negatywne skutki.

Jak poinformowała, na podstawie m.in. analiz dotyczących natężenia ruchu granicznego, w razie potrzeby będą uruchamiane dodatkowe stanowiska odpraw, a w przypadkach szczególnych również mobilne.

Przygotujcie się zatem na to, że odprawa paszportowa na trasie Cypr ⇔ Polska będzie trwała dłużej niż dotychczas, gdyż Cypr nie należy do Strefy Schengen.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading