Pasażerowie skargi piszą…

Najwięcej skarg zostało złożone na pracowników komunikacji miejskiej w Nikozji i Larnace

W ubiegłym roku w sektorze transportu publicznego na wyspie złożono 3761 skarg od pasażerów. Liczby, które obejmowały liczbę skarg w każdej dzielnicy oraz usługę Intercity, zostały opublikowane w specjalnym raporcie Ministerstwa Transportu, który zawierał również informacje o tym, gdzie w odpowiedzi wydano nagany i zwolnienia.

Charakter skarg różnił się w zależności od firmy, ale główne dotyczyły zachowania personelu, braku informacji, przepełnienia, opóźnień, skracania trasy lub omijania przystanków, a także skarg na stan przystanków autobusowych i problemy z biletami. 

Największymi winowajcami skarg wniesionych przeciwko nim była firma autobusowa z Nikozji (prowadzona przez Cyprus Public Transport), która zarejestrowała 2840 skarg, a następnie firma autobusowa z Larnaki (również zarządzana przez Cyprus Public Transport) z 314 skargami i Intercity z 431 skargami. Firma Emel z Limassol i Osypa z Pafos miały po 75 skarg, a firma Famagusta Osea miała 26.

W każdej dzielnicy lwia część skarg dotyczyła zachowania obsługi pracowników w stosunku do pasażerów, a następnie opóźnień, wycinania części tras i omijania przystanków. W 2022 roku wpłynęły trzy skargi dotyczące dyskryminacji.

Jeśli chodzi o reakcję firm, raport wykazał, że duża liczba skarg kończyła się ustnymi ostrzeżeniami. W przypadku autobusów Intercity było to aż 89 proc. przypadków.

Jeśli chodzi o pisemne nagany, najwięcej udzielono pracownikom w Pafos w odpowiedzi na ponad 50 procent skarg. Firma autobusowa Famagusta zawiesiła personel w 68 procentach przypadków. Jeśli chodzi o zwolnienia, w Nikozji i Larnace około 5 procent skarg kończyło się zwolnieniem, a w Limassol 6 procent.

Ministerstwo transportu poinformowało, że obywatele składają skargi do firm za pośrednictwem telefonu, komunikacji pisemnej, elektronicznej i osobiste – jednak większości przypadków reklamacje są składane telefonicznie.

Firmy odnotowują wszystkie reklamacje na specjalnym formularzu reklamacyjnym, który każda firma opracowała w tym celu. Następnie firmy badają zgłoszone reklamacje i podejmują wszelkie niezbędne działania naprawcze w celu ich rozwiązania. W końcu informują skarżącego – poinformowało ministerstwo.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading