Pamiętajcie o podatku!

Dokładnie tydzień został na opłacenie w terminie podatku drogowego.

Dokładnie za tydzień o północy mija termin opłacenia podatku drogowego, który zezwala na poruszanie się po cypryjskich drogach. Według oficjalnych danych do piątku odnowiono 518 513 licencji (około 62% ogółu), a państwo zebrało ponad 56,3 mln euro.

Przypomnijmy, że w wielu krajach zrezygnowano już z tego typu opłat wliczając jednocześnie podatek drogowy w cenę paliw.

Podatek można opłacić na okresy trzech, sześciu, dziewięciu i dwunastu miesięcy. Aby system zezwolił na jego opłatę, konieczne jest posiadanie świadectwa przydatności (MOT) i ubezpieczenia.

Osoby, które opłaciły podatek za rok 2023, ale nie zamierzają go przedłużać na rok 2024, muszą złożyć do Departament Transportu Drogowego zgłoszenie o unieruchomieniu. Unieruchomienia można dokonać online za pośrednictwem strony internetowej DRT. 

Pojazdy, za które podatek drogowy nie został opłacony za rok 2023 i nie zostały zgłoszone jako unieruchomione, zostaną wykreślone z rejestru DRT w przypadku nieuregulowania należności za rok 2023 i braku odnowienia na rok 2024 do północy w poniedziałek 11 marca , 2024.

W przypadku zniszczenia (zezłomowania) pojazdu właściciele muszą złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (formularz DRT 98A) wraz z załączonym „Świadectwem zniszczenia” wystawionym przez uprawnione zakłady przetwarzania odpadów, zwalniającym właściciela pojazdu z obowiązku płacenia opłat drogowych podatków od daty zniszczenia pojazdu.

Podatek drogowy można odnowić przez cały rok online (tutaj), w Punktach Obsługi Obywatela, w Starostwach Powiatowych Departamentu Usług Pocztowych oraz w Starostwach Powiatowych DRT.

Do właścicieli pojazdów nie będą wysyłane żadne powiadomienia o konieczności opłacenia podatku.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading