Pafos kupiło nowe śmietniki

W celu upiększenia miasta, na nowe śmietniki, wydano w Pafos 170 tysięcy euro

W komunikacie Urzędu Miejskiego wskazano, że inwestycje w tego typu infrastrukturę przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu środowiska, ale także do promocji higieny i czystości przestrzeni publicznych. Z raportów wynika, że ​​istnienie higienicznych i czystych przestrzeni publicznych jest ważne zarówno dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców, jak i dla wizerunku i turystyki miasta.

W swoich oświadczeniach burmistrz Pafos, Phaidonas Phaidonos , powiedział, że dzisiaj podejmowany jest kolejny krok w kierunku właściwej gospodarki odpadami w mieście, polegający na wymianie i ustawieniu w razie potrzeby dodatkowych pojemników na śmieci. 

Podczas rozmieszczania zostaną specjalnie przebadane wybrane punkty, tak aby nie znajdowały się na widoku publicznym, a jednocześnie służyły celowi, dla którego zostały umieszczone – podkreślił.

Gmina Pafos apeluje do mieszkańców o ochronę przedmiotowych pojemników na śmieci i dbanie o ich czystość poprzez umieszczanie ich w odpowiednich miejscach.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading