Pafos centrum pielgrzymkowym?

Pafos może stać się centrum pielgrzymek religijnych – jednym ze świętych miejsc jest kolumna przy której Św. Paweł dostał 39 batów

Pafos złożyło oficjalny wniosek do Unii Europejskiej, starając się o uznanie szlaku kulturowego i religijnego „Śladami Apostoła Pawła, Apostoła Narodów”.

Szlaki Kulturowe stanowią potężne narzędzie promowania i ochrony różnorodnych tożsamości kulturowych w Unii Europejskiej. Śladami apostoła Pawła w Pafos od kilku lat znajdują się w centrum działań turystycznych na rzecz rozwoju turystyki religijnej w prowincji.

Choć inicjatywa ta nabrała rozmachu wiele lat temu, zwłaszcza podczas wizyty ówczesnego papieża Benedykta XVI przy Kolumnie Apostoła Pawła w Kato Pafos, późniejsze skutki w postaci rozwoju turystyki religijnej były minimalne.

Niemniej jednak połączenie wypoczynku i pielgrzymek na obszarach śródziemnomorskich, które odwiedził Św. Paweł, pozostaje głównym celem władz w Pafos w zakresie rozwoju turystyki i promocji prowincji.

Rozwój turystyki religijnej, zgodnie z planami, skupi się na śladach apostoła Pawła w ramach programu MedMission, którego celem jest ochrona i promocja miejsc śródziemnomorskich oraz podkreślanie religijnego i kulturowego znaczenia podróży apostoła Pawła .

W roku 45 apostołowie Paweł i Barnaba w towarzystwie Jana Marka udali się z Antiochii do Seleucji, a stamtąd statkiem na Cypr, docierając do Salaminy, wówczas największego portu na wyspie.

Kiedy apostoł Paweł przybył do Pafos i zaczął głosić Słowo Boże, poganie przywiązali go do kolumny i ukarali trzydziestoma dziewięcioma biczami.

Jedna z kolumn znajdujących się na dziedzińcu kościoła Agia Kyriaki znana jest obecnie jako Kolumna Apostoła Pawła.

Kolumna Apostoła Pawła jest popularnym miejscem pielgrzymek dla turystów, którzy przybywają, aby zobaczyć zabytki religijne tej wczesnochrześcijańskiej twierdzy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!