Ostatnie dni na wpisanie się na listę głosujących

Do jutra można dopisać się do listy wyborców w wyborach europejskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 r., wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy utworzył Minister Spraw Zagranicznych.

Aby oddać głos należy wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory,
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie),
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku dostępny tutaj

e-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja

Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r.

Na Cyprze nie oddamy już głosu w Konsulacie RP w Nikozji

Najbliższe głosowanie na Cyprze będzie możliwe jedynie w Nikozji. Tym razem jednak zdecydowano się na przeniesienie miejsca oddania głosu i wszyscy chętni będą mogli zagłosować w Hotelu Hilton, 1 Achaion Street, 2413 Engomi, Nicosia

Osoby przebywające na urlopie na Cyprze, podobnie jak w wyborach do parlamentu krajowego, mogą zagłosować w Nikozji okazując zaświadczenie o prawie do głosowania, które można uzyskać w każdej gminie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading