fbpx

Ostatnie chwile na rejestracje na głosowanie korespondencyjne

Tylko dziś do północy można zarejestrować się aby móc zagłosować korespondencyjnie, do jutra do północy osoby, które zarejestrowały się na wybory 10.05.2020 mogą zmienić decyzję i zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego zamiast osobistego.

Zgłoszenie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. pozostaje skuteczne w wyborach, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r. W okręgu konsularnym, w którym zamierzacie głosować, możliwe będzie głosowanie osobiste oraz głosowanie korespondencyjne:
– jeżeli chcesz głosować osobiście nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych zgłoszeń, a w dniu wyborów będziecie mogli zagłosować w siedzibie komisji, którą wybraliście zgłaszając się do spisu wyborców;
– jeżeli chcecie głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, trzeba dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza na ewybory.msz.gov.pl do dnia 16 czerwca 2020 r. Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły głosować w trybie korespondencyjnym i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  

https://ewybory.msz.gov.pl 

bądź do Referatu ds. Konsularnych Ambasady RP w Nikozji:
* telefonicznie, nr tel.: +357 22 668415
* e-mailowo: [email protected]
* pisemnie, na adres: Kennedy Avenue 12-14, Office 601, 1087 Nicosia
* ustnie: w siedzibie Konsulatu
* faksem: +357 22 668419

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Adres pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia
15.06.2020 r., do godziny 24:00 (głosowanie korespondencyjne)
25.06.2020 do godz. 24:00 (głosowanie osobiste)

Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

DOKUMENTACJA:
– Obwieszczenie Konsula RP w Nikozji (tutaj)
– Informacje Konsula RP w Nikozji (tutaj)
– Druk zgłoszenia zamiaru głosowania (tutaj)


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!