Ograniczono ilość wody dla rolników

W tym roku wystarczy wody pitnej, natomiast ilość wody do celów gospodarczych musi zostać ograniczona

Rada Ministrów została poinformowana przez Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska o niezwykle trudnej sytuacji, w której się znajduje Cypr, i zwróciła się o zatwierdzenie złożonej przez nią propozycji podziału zasobów wody według regionów i przeznaczeń.

Zatwierdzono dostawę wody z rządowych projektów wodociągowych w łącznej ilości 106 mln metrów sześciennych. wody na potrzeby wodociągów i 39,7 mln mkw. wody do nawadniania na rok 2024 . W zakresie zaopatrzenia w wodę potrzeby są w pełni pokryte. Należy jednak zauważyć, że ilość przeznaczona do nawadniania została zmniejszona o 33,7% w stosunku do odpowiedniej ilości 59,9 mln metrów kwadratowych. zużyte w 2023 r. i zostaną przydzielone w następującej kolejności według rodzaju upraw: plantacje trwałe, szklarnie, tereny sezonowe i zielone.

W odprawie udzielonej Radzie Ministrów przez właściwego ministra zauważono, że biorąc pod uwagę złą sytuację, jaka rozwinęła się w wyniku niskich zapasów wody w tamach, uznano za właściwe przygotowanie scenariusza podziału zapasów wody wcześniej w bieżącym roku hydrologicznym, aby dać swobodę odpowiedniego planowania , głównie w zakresie zatwierdzania wniosków konsumentów wody do nawadniania. Zaznacza się, że w przypadku wystąpienia znacznych dopływów wody do końca tegorocznej pory deszczowej (kwiecień 2024 r.), skutkujących zwiększeniem zapasów wody w tamach o 25%, Scenariusz Alokacji zostanie poddany przeglądowi w celu przydzielenia dodatkowe ilości do nawadniania.

Według danych Departamentu Rozwoju Wody (WAD) Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska (YGAAP) opady w okresie od 1.10.2023 r. do 1.02.2024 r. osiągnęły poziom 238,9 milimetrów, czyli 81% normy . Do 1.02.2024 r. całkowity dopływ wody do dużych zapór osiągnął 11,8 mln m2. wody , podczas gdy łączne zasoby dużych zapór osiągnęły poziom 135,5 mln metrów sześciennych, co stanowi 46,6% ich pojemności.

Należy zauważyć, że TAU zaleciła pokrycie zapotrzebowania na wodę na potrzeby zaopatrzenia w wodę w ramach rządowych projektów wodnych o 100% i jednocześnie pokrycie potrzeb nawadniających w takim zakresie, w jakim pozwalają na to rezerwy wody w tamach, przy zachowaniu minimalnych niezbędnych rezerw bezpieczeństwa , aby wystarczyło przynajmniej na kolejne dwa lata. Wskazuje się, że w przypadku utrzymania się dopływów na średnim poziomie i niepodjęcia odpowiednich działań zmierzających do racjonalnego podziału dostępnych zasobów wody do wszystkich zastosowań, zaopatrzenie w wodę do zaopatrzenia w wodę w oparciu o bieżące rezerwy wody może być zagrożone w latach 2025 i 2026.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading