Ofiary Stalkingu

W związku z konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało przepisy dotyczące kar za nękanie i stalking. Tego nie było i jest to temat tabu na Cyprze. Wciąż jeszcze wiele kobiet boi się mówić. I chyba nic dziwnego bo na pomoc mogą liczyć nijaką. Wciąż jeszcze brak profesjonalnie przygotowanego personelu by w tym temacie przeprowadzać prawidłowe akcje i rzeczywiście pomóc rozwiązać problem. Sprawcy czują się bezkarni i do tej pory byli bezkarni.
Teraz wszystko ma się zmienić.
Uznani przez Sąd za winnych, prześladowcy i kaci, będą karani zdecydowanie bardzej surowo.
Prócz kar pozbawienia wolności przewiduje się kary pieniężne i, tu całkowite zaskoczenie, odszkodowania dla ofiar.

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading