Oddział ratunkowy w Nikozji potrzebuje reanimacji.

Pacjenci czekają na wolne łóżko nawet ponad dwa dni!

Pielęgniarki z oddziału ratunkowego w Nikozji wystosowały pismo do dyrektora szpitala opisując niepokojącą sytuację jaka ma miejsce na ich oddziale. Opisały 40 przypadków pacjentów oczekujących na przyjęcie. Z listu pielęgniarek  wynika że czas oczekiwania pacjentów na pomoc przekracza normy, waha się od 7 do 49 godzin. 


Niektórym pacjentom, pomimo tego że dotarli na oddział ratunkowy o własnych siłach, nigdy nie udało się z niego wyjść…


Niepokojące jest również to, że z uwagi na godziny otwarcia niektórych oddziałów szpitalnych, nie ma bezpośredniego dostępu do badań diagnostycznych, a czas oczekiwania na wyniki badań próbek również jest bardzo długi. 

Spośród 40 opisanych przypadków, przytoczymy dwa:

2 sierpnia 2021 roku pacjentka zarejestrowała się w oddziale ratunkowym o godzinie 17:41. Została przewieziona do oddziału ginekologicznego szpitala Makariosa na badanie a następnie wróciła na oddział ratunkowy. Została przyjęta przez lekarzy 4 sierpnia i tego samego dnia przewieziono ją karetką do prywatnego szpitala o godzinie 19:00.
Cierpienie pacjentki? 49 godzin.

9 sierpnia 2021 pacjent zarejestrował się na oddziale ratunkowym o godzinie 23.27. 10 sierpnia o godzinie 12:30 w trakcie oczekiwania na przyjęcie doznał ataku serca.
Wykonano intubację. Następnie pacjentem zajęła się grupa specjalistów, między innymi kardiolog i chirurg.
Skierowano go na odział intensywnej terapii, ale pacjent zmarł 10 sierpnia o godzinie 18 zanim jeszcze doczekał się wolnego łóżka.

Apel pielęgniarek sprawił że odbyło się nadzwyczajne spotkanie Sejmowej Izby Lekarskiej.

Czy wcześniej nikt nie zdawał sobie z tego sprawy?


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading