Od stycznia konsumenci będą mieli więcej praw

Nowe ramy prawne które wejdą w życie z 1 stycznia 2022 roku, ustanawią zasady dotyczące niektórych wymogów odnoszących się do umów sprzedaży między sprzedawcą a konsumentem, w szczególności zasady dotyczące zgodności towarów z umową, dochodzenia roszczeń w przypadku niezgodności, oraz  wszelkiego rodzaju zadośćuczynienia.

Oto kilka przykładów:

W przypadku, gdy zakupiony produkt wykazuje wadę lub niezgodność, obowiązuje 2. letnia gwarancja prawna. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności towaru czyli naprawy lub wymiany, do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tego towaru.

Jeśli zakupiony produkt ma istotną wadę, a niezgodność zostanie odkryta w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru, wówczas konsument ma prawo do rozwiązania umowy  i zwrotu zapłaconej kwoty lub zażądać jego natychmiastowej wymiany.

Jest też mowa o prawie do szybkiej naprawy. Pojęcie „szybko” dla ustawodawcy, ale dla konsumenta to raczej pojęcie „żart na sali”.


W każdym razie w przypadku wystąpienia problemu z zakupionym produktem naprawa lub wymiana powinna nastąpić szybko czyli w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 25 dni od momentu poinformowania sprzedawcy przez konsumenta o braku zgodności towaru z jego przeznaczeniem. Termin 25 dni można przedłużyć tylko za wyraźną zgodą konsumenta.

Przedział czasowy na przywrócenie zgodności  towaru z przeznaczeniem, czyli naprawa i/lub negocjacje sprzedawcy i konsumenta w celu polubownego załatwienia sprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego (w przypadku towarów o gwarancji dwóch lat). W tym celu sprzedawca musi dostarczyć klientowi paragon i dowód dostawy, udokumentować czas naprawy. Ponadto klient ma prawo zażądać od sprzedawcy pisemnego sprawozdania z wyniku przeprowadzonego badania technicznego produktu. 

ZOBACZ TAKŻE:
>>> Biuro Ochrony Konsumentów na Cyprze >>>

Według Komisji Europejskiej, zgodnie z unijnymi przepisami, jeśli zakupione przez Ciebie produkty okażą się wadliwe lub nie spełniają reklamowanych cech, sprzedawca musi naprawić, wymienić, obniżyć cenę lub zwrócić pieniądze. Jeśli kupiliśmy produkt lub usługę online lub w sklepie (telefonicznie, wysyłkowo lub od sprzedawcy domowego), masz również prawo do anulowania zakupu i zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni, z dowolnego powodu i bez żadnego usprawiedliwienia.

Zgodnie z prawem europejskim przysługuje minimum 2.letnia gwarancja bez opłat, niezależnie od tego, czy klient kupił produkt online, w sklepie czy wysyłkowo. Ta 2.letnia gwarancja to minimum. Jednak prawo każdego kraju może zapewnić dodatkową ochronę. Jeśli produkty kupione w dowolnym miejscu w UE okażą się wadliwe lub nie spełniają reklamowanych cech, sprzedawca będzie musiał je bezpłatnie naprawić lub wymienić, obniżyć cenę lub zwrócić wszystkie zapłacone pieniądze.

Dwuletni okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą otrzymania produktów. 


Jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy w ciągu tych 2 lat, sprzedawca musi zawsze znaleźć dla Ciebie rozwiązanie. W niektórych krajach UE masz również prawo domagać się odszkodowania od producenta.

Jeśli zakupiony produkt jest uszkodzony a wada wyjdzie na jaw w ciągu pierwszych 6 miesięcy, uważa się, że problem istniał w momencie jego otrzymania, chyba że sprzedawca może udowodnić, że jest inaczej. W związku z tym masz prawo do bezpłatnej naprawy i wymiany, a jeśli okaże się to zbyt trudne lub kosztowne, możesz otrzymać obniżkę ceny lub zwrot pieniędzy.

Jeśli zakupiony produkt zepsuje się po 6 miesiącach, nadal masz prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany lub przynajmniej obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Musisz jednak udowodnić, że problem istniał już po otrzymaniu produktów.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading