Od jutro skierowanie PILNE

Od jutra, każdy lekarz, będzie mógł wystawić skierowanie do specjalisty z dopiskiem PILNE

Począwszy od jutra, wszystkie skierowania do lekarzy specjalistów będą oznaczane jako „zwykłe” lub „pilne” – odpowiednia adnotacja znajdzie się na karcie pacjenta oraz w systemie.

Jak twierdzi GESY lekarz specjalista będzie musiał przyjąć pacjenta z pilnym skierowaniem maksymalnie w ciągu 10 dni.

W pierwszym etapie OJA, po konsultacji z lekarzami NHS, opracowała ogólne wytyczne, którymi należy się kierować, klasyfikując skierowania jako „pilne” lub „rutynowe” . Pilność zdarzenia zostanie oceniona przez lekarza, który weźmie pod uwagę określone kryteria, a obecnie Organizacja Ubezpieczeń Zdrowotnych jest w kontakcie z Federacją Cypryjskich Stowarzyszeń Pacjentów , aby prawidłowo poinformować obywateli i postępować zgodnie z instrukcjami ich lekarzy bez wywierania na nich presji w celu uzyskania pilnego skierowania .

Na późniejszym etapie OJA, we współpracy z towarzystwami naukowymi lekarzy różnych specjalności, przystąpi do opracowania bardziej specjalistycznych wytycznych dla różnych chorób i różnych kategorii pacjentów , tak aby klasyfikacja skierowań na „nagłe” i „rutynowe” ” odbywa się w jeszcze bardziej udokumentowany sposób.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!