fbpx

Od jutra zmiany w sms’ach!

Publikujemy aktualną listę obowiązujących od jutra wiadomości sms, które należy wysłać przed wyjściem z domu

Od 26.02.2021 przed wyjściem z domu, należy wysłać SMS na numer 8998 z powodem wyjścia z domu.
Z domu, można wyjść dopiero, gdy na telefon zostanie dostarczony sms zwrotny, który należy zachować i na żądanie, wraz z dowodem osobistym lub paszportem, pokazać uprawnionym do tego władzom.

 1. wizyta u lekarza / w centrum medycznym lub wykonanie testu laboratoryjnego na obecność COVID-19 (szybki test lub PCR) lub udanie się do apteki.
 2. Zakup lub dostawa podstawowych towarów / usług, których działalność nie została zawieszona, w tym na wynos i przejazd z restauracji (zakup / dostawa napojów alkoholowych z restauracji nie jest dozwolona)
 3. Wizyta banku, jeśli transakcja elektroniczna nie jest możliwa
 4. Absolutnie konieczne wizyty w służbach rządowych, usługach szeroko rozumianego sektora publicznego i samorządu lokalnego, gdy sprawa nie może być załatwiona elektronicznie. 
  Ten sms obejmuje również przemieszczanie się obywateli do i z Zielonych Punktów przylegających do ich stałego miejsca zamieszkania, które działają w różnych gminach / gminach.
 5. Pomoc krewnym i znajomym, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. 
  Po wysłaniu tego sms’a dopuszczalna jest wizyta u rodziny tylko w Święto Wielkanocy 2 maja, pod warunkiem, że w domu oprócz stałych mieszkańców będą przebywać osoby tylko z dwóch rodzin i pod warunkiem, że łączna liczba osób w domu nie przekroczy 10 osób, w tym małoletni.
  Wyjątkowo w Wielkanoc (2 maja) będzie można wysłać dwa sms’y.
 6. ćwiczenia fizyczne, pod warunkiem, że nie mogą przekraczać dwóch osób dorosłych, z wyłączeniem małoletnich dzieci i są ograniczone do obszarów, do których dostęp jest dozwolony. Osoby mogą również jechać się do innej prowincji, oprócz tej, w której zamieszkują na stałe (pierwsze miejsce zamieszkania), aby uprawiać indywidualne sporty morskie, pod warunkiem, że nie przekracza to dwóch osób, z wyjątkiem małoletnich dzieci, którym towarzyszą rodzice – następuje na rozsądny okres, a osoby muszą powrócić do swojego stałego miejsca zamieszkania tego samego dnia, nie później niż o 21:00 . 
  Mieszkańcy prowincji, w których mają dostęp do morza, nie mogą udać się do innej prowincji w celu uprawiania sportu fizycznego.
 7. udawanie się do miejsca kultu religijnego w celu indywidualnej modlitwy lub ceremonii, takich jak pogrzeby, śluby, chrzciny (maksymalna liczba osób podczas ceremonii 10 osób). 
  Tylko na Wielką Sobotę (1 maja) można udać się do miejsca kultu religijnego w celu wzięcia udziału w wieczornej liturgii zmartwychwstania
 8. Inne (po przedstawieniu niezbędnych dowodów ważnych dla każdego przypadku):
  • Relokacja rozwiedzionych lub w separacji rodziców, która jest niezbędna do bezproblemowej komunikacji i kontaktu między rodzicami a dziećmi – osoby muszą przedstawić dekret sądowy potwierdzający, że mają obowiązek opiekować się swoimi dziećmi w określone dni / godziny podróży.
  • Specjalistyczne zabiegi dla osób niepełnosprawnych lub osób z chorobami przewlekłymi wraz z osobą towarzyszącą.
  • Przewóz sportowców do i z obozu.
  • Transfer do i z lotnisk w Larnace i Pafos w celu przewozu osób, za okazaniem dowodu (biletu) potwierdzającego dzień i godzinę przylotu / odlotu.
  • Przejazd rolników i hodowców pod warunkiem złożenia formularza hektarowego i dopłaty kapitałowej z KOAP lub, w przypadku jego braku, odpowiedniego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Rolniczego.
  • Przejazd osób do schronisk dla zwierząt w celu opieki nad zwierzętami, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia poświadczonego przez uznaną organizację ds. dobrostanu zwierząt, a także odpowiedniego dowodu zgłoszenia każdego przemieszczenia do służb weterynaryjnych.
  • Wizyta na cmentarzu.


Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia, dozwolone jest przemieszczanie się pomiędzy dystryktami (na przykład wyjazd na zakupy do sklepu w innym mieście) ale tylko i wyłącznie w czasie obowiązywania ważności wysłanego sms’a, to jest w ciągu maksymalnie 3 godzin.


Wysyłany SMS musi mieć formę:

powód wyjścia(odstęp)numer paszportu/dowodu(odstęp)kod pocztowy
X XXXXXX XXXX

Jeżeli chcecie wyjść do sklepu wysyłacie SMS o treści:
2 numerpaszportu kodpocztowy
na numer 8998

Przypominamy, że wszystkie nieautoryzowane wyjścia z domu są zagrożone karą grzywny w wysokości 300€!

O zezwolenie będzie można się starać nie więcej niż raz dziennie i jest wydawane na maksymalnie trzy godziny – wyjątkiem jest Wielkanoc (2 maja 2021) kiedy będzie można wysłać sms’a dwukrotnie.

W przypadku gdy nie możecie wysłać sms’a na krótki numer 8998, a tak dzieje się na przykład w przypadku korzystania z zagranicznych (w tym polskich) sieci telefonicznych, uruchomione zostały centra telefoniczne w języku greckim i angielskim czynne w godzinach od 5:00 do 21:00:

numery cypryjskie:  800 12 012
numery zagraniczne:  +357 22 285777

UWAGA! Ministerstwo innowacji informuje, że numery są aktywne tylko i wyłącznie dla połączeń z telefonów komórkowych. Po podaniu prawidłowych informacji otrzymamy na telefon komórkowy zgodę w formie wiadomości tekstowej sms.

W przypadku osób powyżej 65. roku życia, ministerstwo dopuszcza stosowanie specjalnego druku zamiast obowiązkowych sms’ów – znajdujący się tutaj druk należy wypełnić, podpisać i posiadać przy sobie w przypadku kontroli upoważnionych osób wraz z dokumentem tożsamości. Aktualny druk można pobrać tutaj.

Ruch bez wysyłania sms (wykonania połączenia telefonicznego) jest dozwolony:

 • przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami i osobami ze spektrum autyzmu wraz z ich towarzyszem.
 • na potrzeby zwierzęcia lub do ćwiczeń fizycznych, pod warunkiem, że jest to ograniczone do obszaru przylegającego do miejsca zamieszkania (w promieniu 500 m od miejsca zamieszkania) i pod warunkiem, że nie przekracza ono dwóch osób, z wyłączeniem małoletnich dzieci, którym towarzyszą rodzice.
 • do przewożenia małoletnich dzieci do i ze szkół specjalnych.
 • dla pracowników, którzy nadal pracują fizycznie w firmach / branżach, które nie zawiesiły swojej działalności i chcą w drodze do / z miejsca pracy udać się do zakładów, które nadal działają, aby zakupić podstawowe artykuły pierwszej potrzeby lub do Zielonych Punktów, które działają w gminach / gminach do zbywania obiektów.
 • dla pracowników, którzy nadal pracują osobiście i którzy chcą przejść szybkie testy w punktach poboru próbek, w drodze lub wyjeździe z miejsca pracy lub będąc w pracy na podstawie wypełnionego przez pracodawcę formularza (jego aktualny wzór znajduje się tutaj)
 • W celu udania się do Ośrodka Szczepień na umówioną wizytę przeciwko COVID-19, pod warunkiem dostarczenia wiadomości potwierdzającej lub odpowiedniego formularza lub Karty Szczepień w celu potwierdzenia ruchu w tym czasie .
 • W celu udania się do Centrum Krwiodawstwa.

Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!