fbpx

Od 4 maja Cypr wraca do życia

Jak wynika z orędzia Prezydenta Republiki Cypryjskiej Nicosa Anastasiadesa, od najbliższego poniedziałku rząd stopniowo zezwala nam na powrót do normalnego życia.


Z dniem 4 maja zniesione zostaną ograniczenia dotyczące sektora budowlanego i wszelkiej podobnej działalności gospodarczej wspierającej ten sektor.
Wszystkie firmy detaliczne ponownie się otwierają, z wyjątkiem centrów handlowych i domów towarowych. Oczywiście funkcjonowanie sklepów będzie podlegać protokołom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonym przez właściwe ministerstwa, zdrowia i pracy.
Rynki publiczne, sprzedawcy uliczni i bazary są ponownie otwierane, zawsze zgodnie z odpowiednimi instrukcjami Ministra Zdrowia.
Biura turystyczne i biura podróży otwierają się ponownie.

Jeśli chodzi o sektor publiczny od 4 maja rozpoczyna pełne funkcjonowanie wraz z powrotem wszystkich pracowników do pracy. Godziny otwarcia biur zostaną określone przez właściwych ministrów. Wykluczeni są ci, którzy należą do grup wrażliwych zgodnie z nową zmienioną listą opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia.
Pracownicy odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi do 15 roku życia będą uprawnieni do zwolnienia od pracy do czasu ponownego otwarcia szkół.
Oczywiście podczas ich nieobecności są oni zobowiązani do wykonania dowolnego z zadań powierzonych im metodą telepracy.
Ta sama metoda będzie stosowana przez osoby należące do wrażliwych grup i nie wrócą do pracy.
Po powrocie urzędników służby sądowe mogą również funkcjonować, zawsze zgodnie z decyzjami Sądu Najwyższego.

Jeśli chodzi o system edukacji, nadając priorytet potrzebie odpowiedniego przygotowania absolwentów publicznych i prywatnych szkół średnich, postanowiono zezwolić na powrót uczniów do jednostek szkolnych od 11 maja. Minister edukacji, kultury, sportu i młodzieży wygłosi stosowne komunikaty, a także sprawozdania na wszystkich innych poziomach edukacji. Oczywiście do pełnego ponownego otwarcia jednostek szkolnych teledukacja będzie kontynuowana.

Jeśli chodzi o zdrowie publiczne, w ramach normalizacji funkcjonowania szpitali publicznych i prywatnych ograniczenia zostaną częściowo zniesione 4 majazgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia – otwarte zostaną między innymi gabinety dentystyczne.

Będziemy mieli więcej swobody – zwiększono liczbę wyjść z domu do trzech dziennie, wysyłając wiadomość tekstową (SMS). Nadal obowiązuje godzina policyjna, ale od od 22:00 do 6:00.

Od 4 maja w kościołach, meczetach i innych miejscach kultu mogą odbywać się msze,ale uczestniczyć w nich może ​nie więcej niż 10 osób. Nadal obowiązuje dekret w sprawie ślubów, chrztów i pogrzebów, czyli żadne zmiany.


Od 1 czerwca, jeśli zgodę na to udzieli Ministerstwo Zdrowia, być może rozpoczną się normalne msze ale wciąż z ograniczeniami.

Ćwiczenia indywidualne (spacery, pływanie w morzu, jazda na rowerze itp.) są dozwolone, na otwartych przestrzeniach, na chodnikach i chodnikach w parkach,w grupie nie więcej niż dwuosobowej – osoby niepełnoletnie są wyłączone z tego ograniczenia. Parki, place zabaw i inne otwarte przestrzenie pozostają jednak zamknięte.

Od 4 maja dozwolone jest także korzystanie z otwartych lub odkrytych obiektów sportowych dla sportowców wyczynowych znajdujących się na liście Cypryjskiego Komitetu Olimpijskiego.
 
Od 18  maja treningi dla sportów zespołowych dozwolone tylko na zewnątrz, na podstawie protokołów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.  Należy zauważyć, że w obu kategoriach sportów indywidualnych i drużynowych korzystanie z szatni, siłowni lub innej zamkniętej infrastruktury nie jest dozwolone.
 
Zgodnie z powyższym, środki przyjęte dla drugiego etapu są następujące:
 
Od 21 maja poruszamy się swobodnie, jeśli w grupach, to nie większych niż 10 osób, firmy cateringowe zostaną ponownie otwarte tylko na zewnątrz, na wynos, w oparciu o ścisłe protokoły, które zostanie wydany przez Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Zdrowia, otworzą się salony fryzjerskie, salony kosmetyczne.

Od 1. czerwca mamy dostęp do plaż. muzeów, bukmacherów,  otworzą się porty, prócz statków wycieczkowych.

Powyższe działania lub inne działania będą ściśle regulowane przez Ministerstwa Zdrowia i Pracy.

Oczywiście wszystkie obostrzenia mogą zostać w każdej chwili przywrócone w przypadku skoku ilości zachorowań.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!