Obsługa w szpitalach oceniona na 8,8/10 punktów

Pacjenci cypryjskich szpitali publicznych ocenili je na 8,8 punktów na 10 możliwych

Cztery miesiące po wdrożeniu elektronicznego badania satysfakcji pacjentów beneficjenci państwowej służby zdrowia Gesy ocenili świadczenia stacjonarnej opieki zdrowotnej na imponujące 8,8 pkt na 10 możliwych

Zgodnie z oświadczeniem Organizacji Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIO) wyniki odzwierciedlają dane zebrane i przetworzone od 26 kwietnia do 31 sierpnia. Dane zebrano od beneficjentów, którzy wypełnili elektroniczną ankietę po wypisaniu ze szpitali pod patronatem Gesy.

HIO stwierdziło, że pytania w ankiecie skupiały się głównie na doświadczeniach pacjentów w szpitalu.

Beneficjentów poproszono między innymi o ocenę czystości, wyposażenia i ogólnego wyposażenia sali szpitalnej, a także zachowań i informacji przekazywanych przez lekarzy, pielęgniarki i personel paramedyczny na temat zarządzania opieką zdrowotną.

Beneficjentów zachęcano także do zgłaszania uwag na temat przejrzystości instrukcji przekazywanych po wypisaniu ze szpitala oraz ogólnej jakości opieki.

„Wyniki ankiety pokazują wysoki standard szpitali, na które udzielono kontraktów” – stwierdziło HIO.

Trzeba przyznać uczciwie, że od czasu gdy wyniki ankiet są ściśle powiązane z płatnościami za usługi jakość i obsługa w szpitalach jest na coraz wyższym poziomie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading