Obowiązkowa danina od sprzedaży nieruchomości na Cyprze

W cypryjskim Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja zmieniająca przepisy ustawy o Centralnym Urzędzie ds. Równego Rozłożenia Obciążeń.

Zgodnie z tymi zmianami na sprzedaż nieruchomości na terenie Republiki Cypru nakładana jest obowiązkowa danina w wysokości 0,4%. Środki pochodzące z tych składek zostaną przeznaczone na wsparcie cypryjskich uchodźców z północnej części Wyspy i właścicieli niedostępnych nieruchomości, próbując zrekompensować brak możliwości posiadania lub użytkowania gruntów na terenach okupowanych.

Danina w wysokości 0,4% jest płacona przez sprzedającego od dochodu ze sprzedaży:
• nieruchomości położonych na terenach kontrolowanych przez Republikę
oraz
• udziałów w spółce będącej właścicielem takiej nieruchomości, pod warunkiem, że kupujący przejmie kontrolę nad spółką (>50% udziałów). Do obliczenia kwoty daniny wartość udziałów jest równa ostatniej wycenie nieruchomości dokonanej przez Departament Gruntów i Analiz (Department of Lands and Surveys).

Ponieważ nowa legislacja nie zawiera wielu szczegółów, czekamy na doprecyzowanie kwestii:
• ewentualnego zwolnienia z płatności daniny;
• transakcji pomiędzy podmiotami/osobami powiązanymi: poniżej wartości rynkowej;
• dzień wymagalności opłaty, w jaki sposób zostanie wniesiona i do jakiego organu;
• naliczanych odsetek i kar.


Artykuł autorstwa biura IBCCS TAX, które będzie informować o szczegółach legislacji oraz może doradzić przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading