Obornik przedostał się do zbiornika Achna

Woda w zbiorniku Achna została prawdopodobnie zanieczyszczona obornikiem – trwają badania

Urzędnicy z trzech departamentów Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska udali się dziś do Achny w związku ze skargą złożoną przez wójta gminy dotyczącą zanieczyszczenia terenu ściekami pochodzącymi od zwierząt gospodarskich.

Departament Rolnictwa, Departament Gospodarki Wodnej i Departament Środowiska w towarzystwie wójta rozpatrzyły skargę i stwierdziły awarię zbiornika odparowywania nieczystości zwierzęcych , których ilość szacuje się na 50 000 metrów sześciennych . Ustalono, że przyczyną problemu były problemy statyczne zbiornika ziemnego. Do wspomnianego zbiornika trafiają płynne ścieki z popłuczyn z działającej na tym terenie dużej hodowli bydła, która posiada pozwolenie na składowanie odpadów.

Jak ustalono, początkowo płynne odchody zwierzęce przedostały się na sąsiednie działki rolne, wpływając głównie na uprawy ziemniaków i zbóż na obszarze około 2 kilometrów kwadratowych. Następnie po przebyciu odległości około 2 kilometrów płynne ścieki dotarły do ​​tamy Achnas, która służy wyłącznie do celów irygacyjnych.

Podjęte działania dotyczyły natychmiastowej renowacji zbiornika ziemnego skutkującej zatamowaniem wycieku oraz monitorowaniem przez operatora pod kątem ponownego wystąpienia awarii.

Departament Rolnictwa sporządził rejestr dotkniętych działek i upraw, a po ocenie skutków zostaną podjęte odpowiednie działania.
Hodowca i producent mleka na tym obszarze przed urzędnikami trzech departamentów rządowych wyraził zamiar wypłacenia odszkodowań wszystkim rolnikom, którzy ucierpieli.

Jeśli chodzi o tamę Achnas, zdecydowano o jej tymczasowym zamknięciu.

W Wydziale Gospodarki Wodnej pobrano próbki wody z ogrodzenia w celu określenia poziomu możliwego skażenia. Wyniki należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni. Dalsze pobieranie próbek zostanie również przeprowadzone w odwiertach w celu ustalenia możliwości oddziaływania na wody gruntowe i określenia odpowiednich działań.

W oparciu o wyniki analiz chemicznych zostaną podjęte odpowiednie środki. 

Woda z tamy będzie wykorzystywana do celów rolniczych, o ile zostanie zbadana pod kątem zapewnienia jej jakości.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading