Obiecanki cacanki

Obiecane wsparcie covidowe do niektórych jeszcze nie dotarło

Przedstawiciele stowarzyszenia centrów rozrywki (Pasyked) uważają, że szeroko rozumiana branża rozrywkowa (kluby nocne, dyskoteki, miejsca spotkań) została pozostawiona sama sobie – nikt z rządu nie interesuje się jej losem.Branża rozrywkowa i hotelarska skarży się, że rząd nie udzielił im wsparcia podczas pandemii Covid-19.


Prezydent Pasyked, Nikos Vasiliou, poinformował że centra rozrywki potrzebują w sumie około 2,5 miliona euro wsparcia państwa, z czego od 30 do 40% składa się z niewypłaconych pensji pracowników, a reszta przeznaczona jest na pokrycie wydatków, aby utrzymać firmy na powierzchni podczas ciężkich miesięcy pandemii .

Branża straciła do tej pory bezpowrotnie około 20 milionów euro, a to, o co prosimy, to nic więcej niż to, co obiecało nam Ministerstwo Finansów, kiedy ogłoszono środki wsparcia państwa – powiedział Vasiliou.

Ponadto poinformował, że z 62 tygodni, w których firmy należące do Pasyked były zamknięte, 32 tygodnie pozostały bez odszkodowania.

Wiele firm już klęczy powiedział. Jeden z naszych członków trafił nawet do więzienia na trzy miesiące, ponieważ nie mógł zapłacić ubezpieczenia społecznego swoim pracownikom w 2021 r. z powodu zerowych dochodów. Państwo z nas kpi.

Uczestniczący w komisji przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że firmy, które spełniły kryteria niezbędne do uzyskania wsparcia ze strony państwa, otrzymały już rekompensaty i obecnie badane są przypadki, w których firmy, które nie otrzymały jeszcze obiecanego wsparcia.

Poseł Dipy, Michalis Yakoumi wezwał Rząd nie tylko do rozpoczęcia wypłat rekompensat ludziom w sektorze rozrywki i hotelarstwa, ale także do opracowania lepszego planu, który będzie dążył do całkowitego rozwiązania problemów.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading