O seksie w szkołach bez zmian

Ministerstwo wyjaśnia, że program edukacji seksualnej w szkołach pozostaje bez zmian

W związku ze zbliżaniem się nowego roku szkolnego ministerstwo edukacji postanowiło wyjaśnić pewne kwestie związane z kontrowersyjną debatą na temat edukacji seksualnej, która toczy się od czasu uchwalenia ustawy przez parlament w 2022 r

Komentując zmiany po przyjęciu ustawy przez parlament, można stwierdzić, że nauka będzie prowadzona także dla nastolatków w liceach. Jest już oferowany na wszystkich pozostałych poziomach szkół, od przedszkola po gimnazjum.

Jeśli chodzi o edukację na poziomie podstawowym, przedmiot jest prowadzony i będzie prowadzony dokładnie tak, jak nauczano przez dwanaście lat, od 2011 roku, bez żadnych zmian

Celem lekcji, zdaniem ministerstwa, jest nauczenie prawidłowego podejścia do problemów życiowych oraz rozwijanie umiejętności związanych głównie z samoobroną dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, rozwojem zdrowych relacji i prawidłowych zachowań oraz wzmacnianiem empatii oraz zero tolerancji dla przemocy i znęcania się.

Ministerstwo dodało, że zajęcia będą prowadzić nauczyciele, którzy przeszli już i nadal przechodzą szkolenia w tym zakresie.

Dla pedagogów liceów i techników przewidziano dokształcanie w tym zakresie.

Treści kursu są przygotowywane od dwunastu lat przez pedagogów (uczelni i nauczycieli), w oparciu o wiele źródeł, z pełnym poszanowaniem specyfiki wieku naszych dzieci” – podało ministerstwo.

Ministerstwo dodało, że rodzice, którzy mają pytania, mogą kontaktować się z ministerstwem w tej sprawie pod następującymi adresami e-mail: 

Edukacja seksualna wywołała liczne kontrowersje , mimo że była ona nauczana w szkołach przez ostatnie dwanaście lat, ponieważ po głosowaniu parlamentu w tej sprawie skrajnie prawicowy poseł Andreas Themistocleous wezwał do zakazania tego przedmiotu w szkołach, ponieważ miałby on uczyć dzieci na temat homoseksualizmu i płynności płci.

Już w 2010 roku istniało żądanie, aby grupa zajmująca się prawami dziecka domagała się wprowadzenia prawa, które umożliwiłoby nauczycielom pomaganie dzieciom będącym ofiarami molestowania lub przemocy poprzez rozmowy z nimi i ostrzeganie władz. Ministerstwo edukacji próbowało wówczas przygotować projekt ustawy o wykorzystywaniu seksualnym i wykorzystywaniu seksualnym dzieci, jednak sprawą przejęli się posłowie z Komisji Praw Człowieka Izby Reprezentantów, którzy chcieli poszerzyć jej zakres.

W rezultacie powstała holistyczna ustawa o edukacji seksualnej, która przewiduje „nauczanie i uczenie się, w oparciu o program nauczania, w odniesieniu do gnostyckich, emocjonalnych, fizycznych i społecznych aspektów seksualności i ma na celu wyposażenie dziecka lub osoby dorosłej uczęszczającej do szkoły podstawowej i średniej , publicznych lub prywatnych, w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, które je wzmocnią, tak aby były świadome, że ich wybory wpływają na ich własne dobro i dobro innych, aby rozumiały swoje prawa i zabiegały o ich ochronę…. Zrozumieć i cieszyć się swoją seksualnością w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i za obopólną zgodą…”


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading